КорнієнкоКорнієнко Аліна Юріївна

Кандидат історичних наук, асистент

a_kornienko@ukr.net

Випускниця кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006).

Дипломна робота: «Проблеми міжнародної безпеки в американсько-українських відносинах в постбіполярну добу» (науковий керівник д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2006-2009 рр.).

Кандидатська дисертація «Східноєвропейська політика США кінця 80-х – 90-і роки ХХ ст.» (2010) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Професійна діяльність:

Працює викладачем на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн з 2016 р.

У 2010-2016 рр. працювала на кафедрі історії Росії  історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (асистент).

Упродовж останніх років викладає на історичному факультеті:

 • спецкурс «Американські президенти (для студентів ІІ курсу стаціонару спеціалізації «Американістика та європейські студії» та «Сходознавство»;
 • спецкурс «Європейська політика Російської Федерації» (для студентів ІІІ курсу стаціонару);
 • спецкурс «Історія науки та техніки» (для студентів ІІ курсу стаціонару).

Учасник міжнародних конференцій і круглих столів, включаючи:

 • П’ята міжнародна конференція з розвитку історичних та політичних наук в Євразії (Відень, Австрія), липень 2015 р.
 • Науковий семінар на тему «Виклик основам дисциплін через методологічне дослідження викладання та навчання», Центральноєвропейський Університет (Будапешт, Угорщина), березень 2014 р.

Сфера наукових інтересів: державний устрій та політична система США, зовнішня політика США, східноєвропейська політика США, політика США щодо України, міжнародні відносини.

Автор близько 40 наукових і науково-методичних робіт. Серед них:

Наукові статті:

 1. Korniienko A. Economic Integration of the Countries of Central and Eastern Europe (late 20th – early 21th century) // The Fifth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia : Proceedings of the Conference ( July 25, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. – P. 15-20.
 2. Корнієнко А. Миротворчі операції ООН // Сильна ООН – кращий світ (22 жовтня 2015 р., Дипломатична академія України, Київ) / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячена 70-й річниці заснування ООН. – К., 2015. – С. 59-63.
 3. Корнієнко А. Федеральний устрій як система державотворення: світовий досвід // Інтелігенція і влада (Одеса, 20-23 травня 2014 р.) : Збірник статей. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 115-120.
 4. Корнієнко А. Геополітичне значення Східноєвропейського регіону в роки біполярного протистояння // Міжнародна науково-практична конференція «Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики». Збірник тез та доповідей. – К., 2012. – С. 38-43.
 5. Корнієнко А. Стратегічне значення східноєвропейського регіону в роки
  «холодної війни» // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки». – К., 2012. – Вип. 100. – С. 189-195.
 6. Корнієнко А. Східноєвропейський регіон у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки в роки «холодної війни» // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки». – К., 2011. – Вип. 97. – С. 100-106.
 7. Корнієнко А. Американські концепції відносин США і країн Східної Європи за умов революційних змін на межі 80-90-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2009. – Вип. 4(51). – С. 111-116.
 8. Корнієнко А. Американські оцінки революційних змін у східноєвропейській політиці на межі 80-90-х років ХХ ст. // Часопис української історії (кафедра української історії та етнополітики, КНУ імені Тараса Шевченка). – К., 2009. – Вип. 13. – С.74-80.
 9. Корнієнко А. Геополітичний вимір проблеми розширення НАТО на схід // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки». – К., 2008. – Вип. LXXIV (74). – С. 253-261.
 10. Корниенко А. Геополитический аспект проблемы расширения НАТО на Восток // Материалы XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М., 2008. – С. 117-121.
 11. Корнієнко А. Концептуальне забезпечення політики США щодо розширення НАТО на схід // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки». – К., 2008. – Вип. LXIII (73). – С. 278-287.