UrusovУрусов Володимир Борисович

Кандидат історичних наук, доцент

urusov_v@hotmail.com

Заочна аспірантура Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (спеціальність «всесвітня історія») (2005).

Кандидитська дисертація “Українсько-китайські відносини (1949-1959)”, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (2005), науковий керівник к.і.н., проф. В.В. Седнєв.

Професійна діяльність:

1974-1994 рр. – служба у Збройних Силах.

1995-2008 рр. – завідувач секції китайської філології кафедри іноземної філології Краматорського економіко-гуманітарного інституту.

2008-2015 рр. – експерт Української служби Міжнародного радіо Китаю у Пекіні.

З жовтня 2016 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає на історичному факультеті:

 • «Нова та новітня історія країн Далекого Сходу»  (для студентів ІІ курсу стаціонару);
 • «Джерела вивчення історії країн Далекого Сходу» (для студентів ІІ курсу стаціонару);
 • «Відносини між США та Китаєм» (для студентів V курсу заочного відділення).

Учасник міжнародних конференцій:

 • Перший міжнародний форум комунікації щодо китайської культури, 24 серпня 2014, м. Ціндао (КНР).
 • Х міжнародна конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», 22 вересня 2016 р., Київ.

Член Української асоціації китаєзнавців.

Консультант Китайського інституту досліджень у галузі перекладу та Китайської видавничої корпорації  2014 – 2016 рр.

Автор низки наукових робіт та перекладів, серед яких:

Підручники, посібники, енциклопедії

 1. 汉乌中新闻词汇/ 范冰冰主编。- 北京:外文出版社,2010  (Китайсько-українсько-російський словник ЗМІ / Під редакцією Фань Бінбін. – Пекін: Видаництво літератури іноземними мовами, 2010).
 2. 汉语图解词典: 乌克兰语版/ (美) 吴月梅主编;老华夏译。- 北京: 商务印书馆,2010 (Китайсько-український ілюстрований словник: Видання українською мовою / Під редакцією У Юемей (США); переклад Лао Хуася. – Пекін: Видавництво «Шан’у», 2010).
 3. 汉语图解小词典: 乌克兰语版/ (美) 吴月梅主编;老华夏译。- 北京: 商务印书馆,2010 (Маленький китайсько-український ілюстрований словник: Видання українською мовою / Під редакцією У Юемей (США); переклад Лао Хуася. – Пекін: Видавництво «Шан’у», 2010).
 4. 汉语800字:乌克兰语版  / “汉语800字”编写组编。- 北京:外语教学与研究出版社,2010。8  (800 ієрогліфів китайської мови: Видання українською мовою / Серія словників «800 ієрогліфів китайської мови»。-  Пекін: Видаництво навчання і дослідження іноземних мов, серпень 2010).
 5. 你好,中国:俄语版/ 中国国际广播电台编。- 北京:高等教育出版社,2010,11  (Здравствуй, Китай: Видання російською мовою / Під редакцією Міжнародного радіо Китаю. – Пекін: Видавництво «Вища освіта», листопад 2010).
 6. 中国历史故事:汉乌对照/ 程谟等译。- 北京:外语教学与研究出版社,2013,6 (Китайські історичні розповіді  /китайською та українською мовами/ Переклад Чен Мо, У Вей, Урусов Володимир, Єльфімова Ольга. – Пекін:  Видаництво навчання і дослідження іноземних мов, червень 2013).
 7. 36 стратагем / пер. з кит. В. Урусова, О. Николишина; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. – Харків: Фоліо, 2016. – 223с. – старокитайською, кит. та українською мовами.

Наукові статті

 1. Wulusuofu W. Wuzhong wenhua jiaoliu. // Sulian wenhua jiaoyu. – 1991. – №10. – P. 44-48.
 2. Урусов В.Б. Українсько-китайське співробітництво у галузі культури та освіти // Украина-Китай. Информационно-аналитическое обозрение. – 2001. №1. – С. 54-56.
 3. Урусов В.Б. Науково-технічне співробітництво України та Китаю 1949-1959 рр. // Східний світ. – 2003. – №2. – С.114-118.
 4. Урусов В.Б. Українсько-китайські економічні зв’язки у 50-ті роки ХХ ст. // Сходознавство. – 2004. – № 25-26. – С.150-166.
 5. Урусов В.Б. Українська РСР та “китайське питання” в ООН // Сходознавство. – 2004. – № 27-28. – С. 115-128.
 6. Урусов В.Б. Українсько-китайські відносини у сфері культури (1949-1959 рр.) // Проблеми освіти. – Науково-методичний збірник. – 2004. – Випуск 38. – С.108-119.
 7. Семенюк С., Урусов В. Китайська література ХХ століття і творчість Ґао Сінцзяня // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2005.
 8. Урусов В. Нові тенденції в китайскій літературі на початку ХХІ століття // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2007.
 9. Урусов В. Соціальні трансформації та літературні процеси в Китаї 80-90-х років ХХ ст. // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2009.
 10. Урусов В. Поезія Хай Цзи // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2. – С. 160-162.

Переклади

 1. Чжан Айлін. «Релігія китайців». (Частина перша). //Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. – С. 111-115.
 2. Чжан Айлін. «Релігія китайців». (Частина друга). // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2011. –  С. 116-124.
 3. Цянь Му. Три шляхи людського життя. // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2014. – №1-2. – С. 136-140.
 4. Мо Янь. Нобелівська лекція. //  УКРАЇНА – КИТАЙСпеціальний випуск. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, No1 (6) 2014. – С. 112-117.
 5. Ван Мен. Кошмар перемоги науки і техніки над людством. // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2. – С. 173-178.
 6. Юй Цююй. Вищий ступінь краси. // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1-2. – С. 198-202.

Також див. програми на веб-сторінках:

http://ukrainian.cri.cn/musicradio/index.html

http://russian.cri.cn/1113/more/7644/ZTmore7644_1.htm