DSC_0166Мартинов Андрій Юрійович

Доктор історичних наук, професор

martynov.andriy15@gmail.com

Випускник Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Аспірант Інституту історії України НАН України.

Кандидатська дисертація «Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (1990-ті рр.)» (1998) (Інститут історії України НАН України, науковий керівник, д. і. н, проф. С.В. Віднянський).

Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія присвоєно 13 березня 2002 року.

Докторська дисертація «Соціально-економічний і політичний розвиток ФРН (1990-2005)» (2008) (Інститут історії України НАН України, науковий консультант д. і .н., проф. С.В. Віднянський).

Професор за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія (2015).

Професійна діяльність

Аспірант відділу міжнародних зв’язків України Інституту історії України НАН України (1994-1997).

Науковий співробітник відділу всесвітньої історії і зовнішньої політики (1998-2002). Старший науковий співробітник (2002-2009).

З 2009 по теперішній час провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України.

Упродовж останніх років викладає на історичному факультеті:

 • Спецкурс «Політичні лідери країн Заходу ХХ – поч. ХХІ ст.» (для магістрів ІІ року навчання).
 • Спецкурс «Сучасні проблеми європейської інтеграції» (для студентів ІІ року навчання).

Сфера наукових інтересів: історія Німеччини ХХ століття, історія міжнародних відносин, історія європейської інтеграції.

Підготував 4-х кандидатів історичних наук:

 • Химинець Василь Васильович «Українсько-німецькі відносини: політична, економічна та культурна співпраця (1998-2005 рр.)», спеціальність 07.00.02 всесвітня історія (2007);
 • Степанов Валерій Анатолійович «Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччини (1990-2005 рр.)», спеціальність 07.00.02 всесвітня історія (2008);
 • Балога Едуард Ігоревич «Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо культурно-національного розвитку етнічних меншин (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття)», спеціальність 07.00.02 всесвітня історія (2013);
 • Харлан Ганна Миколаївна «Східноєвропейська політика Німеччини (1991-2013 рр.)», спеціальність 07.00.02 всесвітня історія, (2016).

З 2010 р. по теперішній час – член спеціалізованої Вченої ради Д 26.728.01 по захисту дисертацій у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України.

Є членом редакційної колегії міжвідомчого наукового збірника «Міжнародні відносини України: наукові пошуки і знахідки», «Європейські історичні студії».

Автор понад 140 наукових робіт. Серед них:

Монографії

 1. Українська державність у ХХ столітті. Історико-політологічний аналіз. – К.: Політична думка, 1996  – С.249-251.
 2. Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини ХХ ст. Монографія. – К., 2003. – 363 с.
 3. Об’єднана Німеччина: від «Боннської» до «Берлінської республіки». – К., 2006. – 447 с.
 4. Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем. – К., 2006. – 240 с. (у співавторстві з С.В.Віднянським).
 5. СпільназовнішнятаобороннаполітикаЄвропейського Союзу (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.). Погляд з України. – К, 2009. – 340 с.
 6. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. – К., 2009. – 320 с. (у співавторстві з С.В. Віднянським).

Підручники, посібники

 1. Демократичні революції і розвиток незалежних держав // Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. – Львів, 2001 – С.583-592.
 2. Соціальна глобалістика. Навчальний посібник. – За наук. ред. Е.А. Афоніна, В.Д.Бондаренка, А.Ю. Мартинова. – К., 2011. – 2800 с.
 3. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (2004-2007 роки). – К., 2014 – 394 с.
 4. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (2008-2013). – К., 2015.

Наукові статті

 1. Вибори 43-го президента США: уроки демократії // Людина і політика. – 2001 – №1 – С.75-82.
 2. PostmoderneDemokratieinMittel-undOsteuropa: WiederspruchderEntwicklung DemokratieinMittel-undSüdostEuropa – Erwartungen und Wirklichkeit im 19 und 20 Jahrhundert – Satu-Mare, 2001 – S.298-300.
 3. Європейський парламент у контексті політичного інтеграційного процесу //Carpatica – Карпатика – Вип.21. –  Ужгород, 2003. – С.78-92.
 4. ДипломатичнаслужбаЄвропейськогоСоюзу // Зовнішні справи. – 2010. – №1. -С.19-21 (у співавторстві Горобець І.В.).
 5. Європейська колективна пам’ять та ідентичність // Міжнародні відносини України: наукові пошуки і знахідки. – К., 2010. – Вип.19. – С.333-349.
 6. Ультраправі політичні сили в країнах Центральної та Східної Європи: між націоналізмом та європейською інтеграцією // Слов’янський вісник. – Випуск 11. – Рівне. – 2011. – С.87-91.
 7. Історична компаративістика світових економічних криз (ХХ – початок ХХІ ст.). // Український історичний журнал. – 2011. – №5. – С.131-147.
 8. Формування Європейського стабілізаційного фонду: основні проблеми і перспективи  // Сучасна українська політика. Спеціальний випуск. Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К., 2012. – С.40-46.
 9. Українська історична ідентичність у загальноєвропейському контексті: спільні риси та особливості // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Випуск 21. – К., 2012. – С.314-322.
 10. Ерік Гобсбаум inMemoriam // Український історичний журнал. – 2012. – №6. – C.229-231.
 11. Зовнішньополітичні пріоритети християнсько-ліберальної коаліції ФРН (2009-2013 роки) // Україна. Європа. Світ. – 2013. – №11. – С.161-169.
 12. Вибори німецького бундестагу 2013 року у контексті сучасної політичної історії Федеративної Республіки Німеччини // Україна. Європа. Світ. – 2014. – №13. – С.176-184.
 13. Зовнішня політика ФРН за часів другої «великої коаліції»? основні напрями і результати (2005-2009 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2014. – №23. – С.192-209.
 14. Арктика і Антарктида – два полюси в умовах становлення мультиполярної системи міжнародних відносин // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2015. – Вип.24. -С.176-194.
 15. Німецька громадська думка щодо політичної трансформації в Україні (2012-2015 рр.) // Україна – Європа – Світ. – Тернопіль. – 2015. – Вип.15. -С.169-178.
 16. Спільна зовнішня і безпекова політика Європейського Союзу: основні етапи розвитку //  www.eustudies.history.univ.kiev.ua/
 17. Пан’Європа Ріхарда Куденхова-Калергі та започаткування європейської інтеграції // www.eustudies.history.univ.kiev.ua/
 18. «Нова холодна війна» як прояв кризи постбіполярної системи міжнародних відносин // Україна – Європа – Світ. – 2016. – №17. – С.237-245.

Див також: профайл Мартинов А.Ю. http://www.history.org.ua/?hist=298