Oleg Mashevskyi

Mashevjpg

Ph.D. in History (doctor nauk),  Professor


 

Nataliya Gorodnia

gorodnianew

Doc. Sc., Ph. D. in History, Professor


 

Taras Hryshchenko

Gryshenko

Ph.D. in History, Docent


 

Oleksandr Ivanov

_

Ph.D. in History, Docent


 

Oleksandr Komarenko

Komarenko

Ph.D. in History, Docent


 

Valeriy Pavlenko

Pavlenko

Ph.D. in History, Docent


 

Nataliya Papenko

Papenko

Ph.D. in History, Docent


 

Victoria Pilkevych

IMG_4281

Ph.D. in History, Assistant Professor


 

Olga Suhobokova

new_img

Ph.D. in History, Docent


 

Makar A. Taran

Taran

Ph.D. in History, Docent


 

Nataliya Shevchenko

PC029469

Ph.D. in History, Docent