PC029469

Nataliya Shevchenko

Ph.D. in History, Docent (Assosiate Professor)

 

Шевченко Наталія Ігорівна є вихованкою КНУ імені Тараса Шевченка: впродовж 1994-1999 рр. навчалась на історичному факультеті, а в 1999-2002 рр. – в аспірантурі, спеціалізуючись по кафедрі Нової та новітньої історії зарубіжних країн. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Павленко В.М.).

 

Працює на посаді асистента кафедри Нової та новітньої історії зарубіжних країн з вересня 2001 р., з 2010 р. – доцент. Розробила і викладає на стаціонарі та заочному відділенні два нормативні курси: «Нова та новітня Історія країн Латинської Америки» та «Нова та новітня історія країн Сходу» та спецкурс «Соціальний та політичний розвиток країн Латинської Америки наприкінці ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.». Проводить практичні заняття з нової та новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки, нової та новітньої історії Сходу, історії міжнародних відносин та історії країн Латинської Америки, веде спецсемінар на тему: «Науково-дослідна робота історика».

Сфера наукових зацікавлень включає широке коло проблем історії Великої Британії нового та новітнього часу, британської колоніальної політики на Сході та в Західній півкулі, організаційні засади британської латиноамериканістики.

Напрацьовані матеріали активно впроваджуються в навчальний процес. Наталія Ігорівна Шевченко є автором та співавтором 23 публікацій (в т.ч. 15 наукових статей і 8 навчально-методичних видань) та одного навчального посібника.