new_img

Сухобокова Ольга Олегівна

Кандидат історичних наук, доцент

Народилася в м. Києві у сім’ї вчених, істориків.
2000 року закінчила середню школу №87 м. Києва із золотою медаллю. Зі шкільних років брала участь у роботі археологічних експедицій, зокрема Лівобережної слов’яно-руської та Міжнародної Південної Середньовічної українсько-турецької експедицій.
У 2000–2005 рр. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчила його з відзнакою, отримала кваліфікацію магістра історії.
В 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія України». 2008 р. достроково захистила кандидатську дисертацію «Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я. Григорієва (1883 – 1953 рр.)» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Даниленко В.М.).
З 2008 р. – асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає нормативний курс «Нова і новітня історія країн Азії та Африки» для студентів 3-го курсу денного відділення, 3 і 4 курсу заочного відділення, а також спеціальний курс «Інтеграція української діаспори в американське та канадське суспільства» для студентів кафедри. Проводить семінарські заняття на 3 та 4 курсі історичного факультету з дисциплін: «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Нова і новітня історія країн Азії та Африки», «Історія міжнародних відносин», «Історія країн Латинської Америки». Керує педагогічною практикою студентів кафедри.

 

Сфера наукових інтересів – українська діаспора США та Канади, громадсько-політична, наукова та культурна діяльність української політичної еміграції у Чехословаччині, США і Канаді міжвоєнного та повоєнного періоду, суспільно-політична історія України першої половини ХХ ст., український національно-визвольний рух ХХ ст., доба Української національної революції. Автор понад 50 опублікованих праць з цієї проблематики. Учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

e-mail: olga-S7@i.uaolga-S7@i.ua

Вибрані публікації :

1. Український конгресовий комітет Америки як провідна організація української діаспори США // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль). Збірник наукових статей. – К., 2013. – С. 201-20.

2. Той, хто несе перемогу: видатний українець Никифор Григоріїв // Український голос/Ukrainian Voice (Вінніпег, Канада)– 11 лютого, 2013. – С.12-13.

3. Часопис «Нова Україна» у Празі (1922-1928 рр.): до 90-ї річниці від заснування // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 18. – К.: Інститут історії України, 2013. – 384 с. – С.324-337.

4. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави // Вісник КНУ. Історія. – Вип. 112. – К., 2012. – С.47-50.

5. Шанс на незалежність: українські перспективи у Другій світовій війні у концепції Н. Я. Григорієва // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Вип.19. – грудень 2012. – С.273-280.

6. Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип.105. – К., 2011. – С.52-56.

7. «Голос Америки» в ідеологічному протистоянні США і СРСР //Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Г.Л. Бондаревського. – Луганськ, 2011. – 672 с. – С.292-295.

8. Українська шкільна освіта у Канаді // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип.18. Серія: Історія. – Вінниця, 2010. – С. 290-295.

9. Український голос з-за океану// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип. 15. – Ч.2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.246-260.

10. Никифор Григоріїв про Україну в системі міжнародних відносин напередодні та під час Другої світової війни //Український історичний журнал. – 2006 –№3. – С.95-111.