IMG_4281

Пількевич (Василенко) Вікторія Олександрівна

Кандидат історичних наук, асистент

З 2002 по 2007 рр. – студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

У 2011 р. захистила дисертацію “Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991 – 2009 рр.)” (науковий керівник – к.і.н., доц. Комаренко О.Ю.).

Викладацька діяльність:

З 2011 року працює асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає такі курси:

 • Нормативний курс «Нова та новітня історія країн Латинської Америки» (4 курс – денна форма навчання, 5 курс – заочне відділення).
 • Нормативний курс «Нова історія країн Азії і Африки» (2 курс – заочне відділення).
 • Спецкурс «Співробітництво в галузі культури як чинник міжнародного життя після Другої світової війни» (2 курс магістратури).
 • Спецкурс «Історія Європи» (2 курс, студенти факультету «соціології»).

Робота зі студентами:

 • Організовує екскурсії для студентів історичного факультету. Серед них – екскурсія до Музею історії української дипломатичної служби МЗС України для спеціалізації «Американістика та європейські студії».
 • Керує навчальною джерелознавчою практикою для студентів спеціалізації «Американістика та європейські студії».

Наукова діяльність:

Коло наукових інтересів – історія міжнародних відносин, міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО і ін.), історія міжнародних культурних зв’язків, історія культури, збереження світової спадщини людства.

Голова Ради Молодих Вченихісторичного факультету (з жовтня 2016 р.).

Бере участь в організації конференцій, круглих столів кафедри:

 • відповідальний секретар конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті професора Б. М. Гончара)», 17 – 18 березня 2016 р.,
 • відповідальний секретар Круглого столу «Президентські вибори в США: наслідки для України та світу», 8 грудня 2016 р.
 • відповідальний секретар фахового електронного журналу «Європейські історичні студії».        

Керує написанням наукових робіт у рамках Малої Академії Наук (МАН). Учениця 11 кл. Київської інженерної гімназії Дарницького району Сисак Марія Романівна у 2016 р. отримала призове третє місце на місті в рамках МАН за роботу «Роль видатного вченого Бориса Михайловича Гончара в історичній науці»).

Учасник міжнародних конференцій:

Роль ЮНЕСКО у збереженні миру у світі // «The Fifth International conference on development of historical and political sciences in Eurasia». Proceedings of the Conference ( July 25, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2015.

Автор близько 50 наукових публікацій. Серед них:

 1. Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини / В.О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2008. – № 95. – С. 84–87.
 2. Збереження нематеріальної культурної спадщини як один з важливих напрямків діяльності країн СНД в ЮНЕСКО / В.О. Василенко // Гілея. – 2009. – Вип. 26. – С. 126–132.
 3. Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти / В. О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 98. – С. 6–9.
 4. Місце культурних та природних пам’яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О.Ю. Комаренко, В.О. Василенко / Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 97. – С. 34–36.
 5. Культурні та природні пам’ятки України в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Наукові праці. – Серія «Історія». – Вип. 159, Т.171. – 2012. – С. 120 – 123.
 6. Діяльність ЮНЕСКО в галузі освіти: історія та сучасність // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип. 19.: Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. – К., 2012. – с. 98. – 104.
 7. Культурні пам’ятки Києва у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – м. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск СХХ (120). – 288 с. –(Серія педагогічні та історичні науки). – С. 251 – 257.
 8. Роль ЮНЕСКО у збереженні миру у світі // «The Fith International conference on development of historical and political sciences in Eurasia».Proceedings of the Conference ( July 25, 2015). «East West» Associationfor Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. – P. 3 – 6.
 9. Місце ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин // Зовнішні справи. Серія. Історичні науки. – №8. – 2015. – С. 46 – 49.
 10. Політика ЮНЕСКО у сфері культури // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 1. – К., 2015. – С. 191 – 201.