Pavlenko

Павленко Валерій Михайлович

Кандидат історичних наук, професор

Народився 16 квітня 1956 року в м. Києві. Кандидат історичних наук, професор.

В 1978 році поступив на історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1983 р.

Після закінчення університету залишився на роботі на історичному факультеті на посаді старшого лаборанта, а з 1984 року був переведений на викладацьку роботу на посаду асистента.

У 1991 році без відриву від виробництва захистив кандидатську дисертацію і з лютого 1992 року працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн на посаді асистента, доцента, а з 2012 року професора.

У лютому 1992 р. був призначений заступником декана історичного факультету з виховної роботи, а з грудня 1993 р. по серпень 2005 р. працював заступником декана історичного факультету з навчальної роботи.

У 2004 р. було присвоєно почесне звання «Залужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України».

Розробив і викладає курси з «Історії міжнародних відносин», «Новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки», «Розвитку європейської інтеграції».

В. М. Павленко є автором понад пятидесяти наукових та більш ніж двадцяти науково-методичних праць, які присвячені міжнародним відносинам, новітній історії й історіографії держав Західної і Центральної Європи, включаючи навчальний посібник «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)», «Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки)» (у співавторстві) та підручник «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)»

Підготував 12 кандидатів історичних наук:

 1. Філоретов Віктор Миколайович. «Політика ФРН щодо Туреччини в 1960-х – на поч. 1980-х рр.» – 2000 р.
 2. Халецька Леся Пилипівна. «Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х – 1990-і роки)» – 2001 р.
 3. Пічугіна Маріанна Володимирівна. «Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.» – 2002 р.
 4. Шевченко Наталія Ігорівна. «Владні структури Англії доби ранніх Стюардів в Британській історіографії другої половини ХХ ст.» – 2003 р.
 5. Горбач Юлія Сергіївна. «Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991-2004 рр.)» – 2005 р.
 6. Осмоловська Олена Анатоліївна. «Взаємовідносини Великої Британії з країнами Співдружності націй (серед. 1940-х – друга половина 1980-х рр.)» – 2005 р.
 7. Ваколюк Тетяна Олегівна. «Балканська політика Росії 1908-1913 рр.». – 2006 р.
 8. Швед Оксана Володимирівна. «Політика країн Скандинавії щодо процесу європейської інтеграції (50-х рр. – поч. 70-х рр. ХХ ст.)» – 2007 р.
 9. Разіцький Віталій Йосипович. «Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки (1945-1960 рр.)» – 2009 р.
 10. Фабрика Наталія Сергіївна. «Політика США щодо Ірану у 1953 – 1978 рр.» – 2011 р.
 11. Крутько Сергій Олександрович. «Британсько-радянські відносини в роки прем’єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.)» – 2013 р.
 12. Тарасюта Катерина Сергіївна. «Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр.» – 2014 р.

Публікації:

Колесник В. Ф., Павленко В. М. Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.). – Київ, 2011. – 320 с.