Mashevjpg

Машевський Олег Петрович

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої  історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка; голова редколегій наукових журналів «Американська історія та політика» та «Європейські історичні студії», член правління громадських організацій  «Українська асоціація американістики» та «Наукове товариство  історії дипломатії  та міжнародних відносин».

olegmashev@ukr.net

Народився 22 травня 1971 р. у с. Зазим’ї Броварського р-ну Київської обл. У 1994 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1994 – 1997 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Політика уряду гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва ( квітень-грудень 1918 року )”. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему “Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. ХІХ ст. – 1918 р.)”. З 1998 р. працює асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.
Викладає для студентів історичного факультету низку нормативних дисциплін та спецкурсів: “Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки”, “Історія міжнародних відносин” , “Політика країн Заходу щодо України у XVIII ст. – першій половині XX ст.”, “Західний світ та Україна в 1990-х роках – на початку ХХІ ст.”

Має широке коло наукових інтересів. Досліджує проблеми міжнародних відносин у ХІХ ст. – першій четверті ХХ ст., зокрема діяльність міжнародних союзів у цей період, а також політику країн Заходу стосовно України в 1914-1923 рр., міжнародні відносини другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., українсько-американські відносини, історію гетьманської Української Держави 1918 р.

Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.

Підготував чотирьох кандидатів наук:

 • БАНТІ Ріна «Політика Великої Британії стосовно «кольорової імміграції» в період урядів М. Тетчер 1979 – 1990 рр.» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2013 р.)
 • САДИКОВА Вікторія Вікторівна «Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2015 р.)
 • ЛУКАЧ Ілона Бейлівна «Доктрина Монро в латиноамериканській політиці США (1895-1917 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2015 р.)
 • ЧЕРНЯЄВ Валерій Сергійович «Військово-морська політика США 1909-1922 рр.» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, 2016 р.)

Наукові праці 

Монографія:

Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр.) – К. : Аквілон-Плюс, 2010. – 792 c.

Наукові статті:

 1. Політика США у Чорноморсько-Середземноморському регіоні в період Першої світової війни // Американська історія та політика 2016. – № 2. – С. 118-127;
 2. Український дипломат В. Я. Тарасенко та його роль у створенні Держави Ізраїль // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. (Бібліотека «України дипломатичної») – К., 2016. – Вип. 11. – С. 286-292;
 3. Вплив європейської інтеграції на формування зовнішньої політики Турецької Республіки (2003-2014 рр.) // Європейські історичні студії. – 2016. – № 4. – С. 19-31 (у співавторстві з А. Бойком);
 4. Франція напередодні революції кінця XVIIIcт. // Історія України. Всесвітня історія. – 2016, квітень. – № 4. (64) – С. 1-5;
 5. Генеральні Штати. Початок Французької революції. Історія України // Всесвітня історія. – 2016. – Квітень № 5 (65). – С. 1-5;
 6. Національний Конвент. Боротьба між жирондистами та якобінцями  // Історія України. Всесвітня історія. 2016. ­– № 8 (68). – С. 1-8;
 7. Прохід крейсерів «Гебена» та «Бреслау» до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у Першу світову війну // Сходознавство. – К., 2009. – С. 66-81;
 8. Проблема Чорноморських проток в політиці країн Троїстого союзу в період східної кризи 1894-1897 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 403-409;
 9. Проблема скасування «нейтралізації Чорного моря» та перегляду статусу проток Босфор та Дарданелли у політиці Великої Британії в 1870-1871 рр. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К., 2005. – Вип. 14. – С.307-325;
 10. Вплив “східного питання“ на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст. // Сходознавство. – 2007. – Вип. 34-40. – С. 81-92;
 11. Політика Німеччини щодо України в 1917-1918 рр. // Питання нової та новітньої історії. Міжвідомчий збірник. – Вип. 44. – К., 1998. – С. 42-49 ;
 12. Вплив Німеччини на формування внутрішньої політики уряду гетьмана П.Скоропадського // Вопросы германской истории. – Т. 1. История. – Днепропетровск, 1998. – С. 87-91;
 13. Історіографічний та джерелознавчий аналіз теми культурної політики уряду гетьмана П. Скоропадського. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 41. – К., 1999. – С. 65-68 та інші.