Gryshenko

Грищенко Тарас Арнольдович

Кандидат історичних наук, доцент

В центрі наукових інтересів Тараса Арнольдовича Грищенка перебувала проблема формування концептуальних засад зовнішньополітичного курсу США у другій половині ХХ ст. Саме з цією зацікавленістю була пов’язана його кандидатська дисертація, присвячена ідейно-концептуальним засадам формування зовнішньополітичного курсу адміністрації президента Дж. Картера.

В 1990-х рр.. він досліджує вплив геополітичних ідей на американську зовнішню політику, присвячує одну зі своїх розвідок ретроспективному аналізові доктрини стримування Дж. Ф. Кеннана, вивчає феномен американського геостратегічного аналізу в період формування пост біполярної системи міжнародних відносин.

З кінця 1990-х Т.А. Грищенко зосереджується на поглибленому вивченні аналітичного доробку та інтелектуально-політичної біографії одного з найвпливовіших американських міжнародних стратегів З. Бжезінського. Проміжним підсумкам дослідницького пошуку Т.А. Грищенка в ділянці “бжезінськознавства” в 2000-2010 рр. стали близько двох десятків ґрунтовних наукових публікацій, присвячених американському міжнародному стратегу. Всім їм притаманний ретельний аналіз джерельної бази і прагнення послідовного хронологічного охоплення проблеми. Джерельну базу наукових розвідок склали різноманітні публікації З. Бжезінського, урядові документи, мемуари, взяті американськими істориками дослідницькі інтерв’ю. В раді публікацій Т.А. Грищенком використовуються його власні дослідницькі інтерв’ю з З. Бжезінським, проведені у США. Незважаючи на чітку окресленість об’єкту дослідження цієї серії публікацій, дослідник, насправді, ставить перед собою ширше завдання, ніж написання наукового життєпису історичної особи. Він прагне через максимально вичерпне осягнення постаті З. Бжезінського з’ясувати особливості процесу формування концептуальних засад зовнішньої політики США у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Згадані публікації, очевидно, не повною мірою дозволяли реалізувати це завдання. Проте, вони розглядаються Т.А. Грищенком як лише один зі складників більшого науково-дослідного плану, одним з підсумків якого має стати монографія, над якою дослідник веде паралельну роботу.