gorodnianew

Городня Наталія Данилівна

Доктор історичних наук, професор

ngor@ukr.net

Випускниця кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991).

Дипломна робота: «Взаємовідносини між виконавчою і законодавчою владою США у формуванні зовнішньої політики» (науковий керівник к.і.н., доц. Н. М. Маркіна).

Аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (1992-1995 рр.).

Кандидатська дисертація «Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917-1919 рр.» (1996) (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн (2007).

Докторська дисертація «Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.)» (2014) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий консультант д.і.н., проф. Б. М. Гончар).

Професійна діяльність:

Працює викладачем на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн з 2001 р. (у 2001-2002 н.р. – за сумісництвом), 2001-2005 рр. – асистент, з 2005 р. – доцент цієї кафедри, з 2017 – професор цієї кафедри.

У 1996-2002 рр. працювала в Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів влади Національної бібліотеки України імені В. Вернадського НАН України (науковий, старший науковий співробітник).

У 2005-2013 рр. працювала у відділі Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (старший науковий співробітник, за сумісництвом).

З 2014 р. – старший науковий співробітник відділу історії країн Азії і Африки Інституту всесвітньої історії НАН України (старший науковий співробітник, за сумісництвом).

Продовж останніх років викладає на історичному факультеті такі курси :

 • Нова історія країн Західної Європи і США (1870-1918)
 • Історія країн Азії і Африки (перша половина ХХ ст.)
 • Глобалізація: історія і сучасність
 • Сучасна Східна Азія
 • Сучасне американське суспільство
 • Зовнішня політика США у ХХІ ст.

Випускниця програми Фулбрайта в Україні (FulbrightScholarProgram) 2007-2008 рр., проходила стажування в Центрі вивчення Південно-Східної Азії Університету Мічігану (Енн Арбор, Мічіган).

Учасниця програми академічних обмінів «Мевляна» (Турецька республіка) 2016 р., викладала курс «Українсько-турецькі відносини» на факультеті літератури Стамбульського університету.

Учасник міжнародних конференцій і круглих столів, включаючи:

 • «Історія і суспільство: діалог глухих», Варшавський університет (Польща), серпень-вересень 2017 р.
 • «Європа, нації й відсутність безпеки: виклики ідентичності», Університет Великого Вітовта (Каунас, Литва), разом з Асоціацією вивчення національностей (ASN), червень –липень 2016 р.
 • Світова конвенція Асоціації вивчення національностей (ASN)2008 р., Колумбійський університет (Нью Йорк), квітень 2008 р.
 • «Азійська бізнес-конференція-2008. Виклики зростанню Азії», Університет Мічигану (Енн Арбор, Мічиган), лютий 2008 р.
 • «Вибори в Росії й Українi: перспективи для Європи», Міжнародний університет Флориди (Маямі, Флорида), січень 2008 р.

Член Українського Фулбрайтівського кола, Української асоціації американістів, Української асоціації китаєзнавців

Сфера наукових інтересів: 

Зовнішня політика США, політика США у«великій Східній Азії», регіональні процеси у Східній Азії, Україна у світовій політиці.

Підготувала двох кандидатів наук:

 • Холод Іван Юрійович «Еволюція інтеграційних моделей у Східній Азії: порівняльний аналіз» (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку) (2016)
 • Гвоздков Сергій Юрійович «Політика США щодо інтеграційних проектів Росії на пострадянському просторі (1991-2014 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) (2016)

Автор близько 160 наукових і науково-методичних робіт. Серед них:

Монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Transformation of the post-Сold War International System: Trendsand Prospects // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 2, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 660 s. – P.15-22.
 2. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія / Н.Д.Городня. – К.: «Прінт-Сервіс», 2014. – 528 с. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/gorodnya_shidny_2014.pdf
 3. Українсько-в’єтнамські відносини: стан та перспективи. – Ханой, 2011. – 230 с. (у співавторстві, в’єтнамською мовою).
 4. Між Європою і Росією: зовнішня політика України в умовах глобальних змін початку ХХІ ст. // Україна і світ: прагнення змін: Монографія. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – С.97-114.
 5. Місце України в сучасному глобалізованому світі // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні: Монографія. – К.: Дух і Літера, 2009. – С.387-402.

Підручники, посібники, енциклопедії

 1. 13 енциклопедичних статей // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред.  Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с.
 2. Розвиток західної культури Нового часу (XVII-XIX століття) // Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII – 60-ті рр. ХІХ століття: підручник / Б. М. Гончар, О. П. Машевський, Н. С. Папенко та ін.; за ред. Б. М. Гончара. – К.: ВПЦ Київський університет», 2013. – 735 с. – С.660-703.
 3. Азійсько-Тихоокеанський регіон: інтеграційний вимір // Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем. Навчальний посібник / За ред. Л. Д. Чикаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. – 628 с. – С.394-404.
 4. Нова історія країн Європи та США. 1870-1918 роки : підручник / Б. М. Гончар, Н. Д. Городня. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 413 с.
 5. Канада // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови та Р. Шуста.– Львів: Літопис, 2008. – С.383-392.

Наукові статті:

 1. Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 19. –С. 264-274.
 2. Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні-березні 1919 р.// Європейські історичні студії. – 2017. – Вип. 6 – С.84-106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/nomer-6/
 3. Регіон Східна Азія у ХХІ ст.: взаємовідносини між державами «глобального Півдня» // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації  сучасної світосистеми:збірник наукових праць / НАН України, ДУ  «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. – К., 2016. – С.12-34.
 4. Політика США щодо Україниза президентства Дж. Г. У. Буша (1989-1993 рр.) // Вісник Київського університету. Історія. – 2016. – Вип. 3 (130). – С. 24-29.
 5. “UkraineCrisis”: aViewfromKyiv// Evropský filozofický a historický diskurz. – 2016. – Том 2. – Вип. 3. – С.46-51 // http://ephd.cz/?page_id=30
 6. Для чого Америці підтримувати Україну // Американська історія і політика. – 2016. – №2. – С.70-77.
 7. Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії // Збірник наукових праць «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії і Африки)». – К., 2015. – С.19-25.
 8. Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії // Гілея. – 2015. – №99. – С.109-112 // http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=121
 9. Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр. // Європейські історичні студії. – 2015. – Вип.2 // http://eustudies.history.knu.ua/vypusk-2.html
 10. Стратегія національної безпеки США 2015 року: нові акценти і пріоритети //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2014. – Вип.5 (123). – С.5-9.
 11. Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття // Історичні і політологічні дослідження. – 2014. – №3-4 (57-58). – С.246-259
 12. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії. – 2014. – Вип.21, Ч.1 – С.99-107.
 13. Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН / Н. Д. Городня // Гілея. – 2014. – №84. – С.192-197.
 14. Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу / Н. Д. Городня // Наукові записки Тернопільcького національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014.– №2. – С.34-39.
 15. Политика США в Восточной Азии при президентстве У. Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект / Н.Городняя // “Universum: общественные науки”. – 2014. – №3(4). // http://7universum.com/ru/social/archive/item/1147;http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252145
 16. Политика США в Восточной Азии в условиях Азиатского кризиса 1997-1998 гг. / Н. Городняя// APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – №2 // http://apriori-journal.ru/journal-gumanitarnie-nauki/?id=218
 17. Інтеграційні процеси в Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної і соціокультурної складових / Н. Д. Городня // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – Вип. 1 (62). – С.137-155.
 18. Стратегія «залучення» М’янми в політиці США за адміністрації Б.Обами / Н. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2013. – Вип.4 (117) – С.13-17//http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_117_2013.pdf
 19. Основні напрямки східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) / Н. Городня // Вісник Київського університету. Історія. – 2013. – Вип.2 (115). – С.11-14 // http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_115_2013.pdf
 20. Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б.Обами / Н. Городня // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – №6 (241). – С. 17-24.
 21. Еволюція американсько-китайських відносин в перше постбіполярне десятиліття  / Н. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – №108. – С.7-10.
 22. Інтеграційні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка / Н. Городня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип.18. – С.77-83.
 23. China’s 21st Century Financial Foreign Policy / Nataliya Gorodnia// Китаєзнавчідослідження. Збірканауковихпраць. Том 1. – Київ: Інститутсходознавстваім. А. Ю. КримськогоНАНУкраїни, Українськаасоціаціякитаєзнавців, 2011. – С. 44-49 // http://www.sinologist.com.ua/ukr/ukr_ch_st_2011.html
 24. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період  / Н. Городня // Проблеми міжнародних відносин. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 2. – С.89-105.
 25. Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. / Н. Городня // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – Вип.1(54). – С.197-222.
 26. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети  / Н. Городня // Дослідження світової політики. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,2010 – Вип. 50. – С.198-227
 27.  Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії  / Н. Городня // Проблеми міжнародних відносин. – К.: КиМУ, 2010. – Вип.1. – С.173-186
 28.  АСЕАН: утворення й етапи розвитку  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип.102. – С.7-10.
 29. Globalization: Emergence and Evolution / NataliyaGorodnia // Global South. SEPHIS e-magazine. – Vol.5, No.2, April 2009.
 30. ПіднесенняекономіккраїнПСА у другій половиніХХст. таактивізаціяглобальнихазіатсько-центричнихтенденцій / Н. Городня // Дослідженнясвітовоїполітики. – 2009. – Вип. 46. – С.203-229.
 31. Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму / Н. Городня // Дослідження світової політики. – 2008. – Вип. 42. – С.240-258. 
 32. Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи / Н. Городня // Дослідження світової політики. – 2007. – Вип. 38. – С.238-266. 
 33. ІсламвкраїнахБлизькогоСходуіПівденно-СхідноїАзії: спільнетавідмінне  / Н. Городня // Актуальніпроблемиміжнароднихвідносин. – К.: ІнститутміжнароднихвідносинприКНУіменіТарасаШевченка. – 2006. – Вип. 63, Част.1. – С.38-45.
 34. Обставинирозв’язанняПершоїсвітовоївійниочимасучасників / Н. Городня // ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79.
 35. Олександр Шульгин (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ ст./ Н. Городня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип.80-81. – С.10-13.
 36. Таємниці історії. Трагедія в Сараєво  / Н. Городня // Дзеркало тижня. – 2004. – 24.07. – С.21 // http://www.dt.ua/3000/3150/47196/
 37. Великі держави та Україна по закінченні першої світової війни / Н. Городня // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. Вип.2. – К.: КиМУ, 2003. – С.78-93(у співавт. Гончар Б.М.).
 38. Становлення української державності в роки Першої світової війни: пошук союзників  / Н. Городня // Людина і політика. – 2001. – № 3. – С. 13-32.
 39. Відносини між Францією та УНР (грудень 1918 – квітень 1919 рр.) / Б. Гончар, Н. Городня // Український історичний журнал. – 2000. – № №2, 3.
 40. Україна часів Центральної Ради в політиці Франції, Великої Британії і США (березень 1917 – квітень 1918). – К.: Бланк-Прес, 2000. – 34 с. (в співавт.)
 41. Їм потрібні були сильні союзники. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року  / Н. Городня // Політика і час. – 1995. – №11.

Див також: профайл Nataliya Gorodnia на GoogleAcademia.