Періодика

Науковий журнал «Американська історія та політика» включений до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів. Видається за підтримки «УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ АМЕРИКАНІСТИКИ». Видання публікує статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: історія США, Канади, країн Латинської Америки, Карибського басейну, їхня зовнішня та внутрішня політика, міжамериканські відносини, етнокультурні та соціальні процеси.


Електронний журнал “Європейські історичні студії” включений до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України.

Тематика журналу – інтеграційні процеси в Європі (друга пол. XX – початок XXI ст.); євроінтеграція України; етнічні, міграційні процеси в Європейському Союзі; соціальна історія, історія повсякдення країн Європейського Союзу; розвиток масової культури в ЄС; зовнішня політика України та європейських країн на сучасному етапі.


Матеріали конференцій, круглих столів, семінарів

Крим у координатах історії : збірник матеріалів наукового семінару / Упорядники: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 131 с.

Збірник матеріалів цього наукового семінару містить статті українських істори­ків, міжнародників, політологів у яких розглядається історія та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розви­ток від давніх часів до сьогодення в межах історії України, на фоні світових проце­сів, у координатах всесвітньої історії загалом. Особлива увага звертається на події напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресії окупаційної влади проти незгодних із цим грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності нашої держави, передусім акцентується увага на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу, зокрема США, Канади, Німеччини, Ве­ликої Британії щодо злочинних дій Росії стосовно кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.


Крим у координатах історії: збірник матеріалів другого наукового семінару / Упорядники: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 262 с.

Ця публікація постала як результат другого наукового семінару «Крим у координатах історії» (присвяченого підтримці дипломатичної ініціативи України «Кримська платформа»), який відбувся 1 жовтня 2021 р. на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збірник матеріалів цього наукового семінару містить статті українських істориків, політологів, юристів. У них розглянуті історія та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розвиток від давніх часів до сьогодення в межах історії України на тлі світових процесів, у координатах всесвітньої історії загалом.

Особливу увагу присвячено подіям напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресіям окупаційної влади проти незгодних, грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України, передусім акцентовано увагу на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу щодо злочинних дій Росії стосовно кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.
Для науковців, викладачів, студентів, всіх хто цікавиться історією України та всесвітньою історією.


США: політика, суспільство, культура. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України, Київ, 26 січня 2022 р. / Упорядник Н. Д. Городня. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – 102 с.

До збірника включено тези доповідей студентів і аспірантів закладів вищої освіти й наукових установ України, які взяли участь у Всекраїнській науковій конференції молодих вчених «США: політика, суспільство, культура», присвяченій 30-річчю встановлення дипломатичних відносин США й України (історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26 січня 2022 р.).

Збірник призначений для всіх, хто цікавиться історією, зовнішньою і внутрішньою політикою, суспільними процесами і культурою США.