Posted by Administrator On Січень - 8 - 2016 0 Comment

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці(присвяченої пам’яті проф. Б. М. Гончара)», яка відбудеться 17-18 березня 2016 р.на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

У конференції візьмуть участь науковці, аспіранти, представники дипломатичних відомств, вищих навчальних закладів та наукових установ.

Роботу конференції буде організовано за напрямами:

 1. Українсько-американські відносини: історія, сучасний стан та перспективи.
 2. Зовнішня політика США: глобальні та регіональні аспекти.
 3. Сучасне американське суспільство.
 4. Українська діаспора у країнах Америки.
 5. Актуальні проблеми дослідження та викладання нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Учасники конференції надсилають до оргкомітету заявку та наукову статтю на електронну адресу: knu16@ukr.net

Кінцевий термін подачі заявок та статей – 1 березня 2016 р.

 

Організаційний внесок для учасників конференції становить 150 грн. Перерахувати на картку Приватбанку 6762 4683 1940 6124 (Машевський Олег Петрович).Після отримання повідомлення, що Вашу заявку на участь у конференції та  матеріал до друку прийнято, просимо перерахувати гроші та переслати відсканований чек на адресу: knu16@ukr.net

Організаційний внесок не сплачують доктори та кандидати наук, які подали до друку статті за напрямками 1-4.

Безкоштовно будуть опубліковані також статті, присвячені проблемам європейської інтеграції.

Бланк заявки учасника конференції доступний на сайті кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка за адресою: https://for.history.univ.kiev.ua/ в розділі «Новини».

 

Персональне запрошення Вам буде надіслане на електронну пошту після отримання заявки та статті, але не пізніше 5 березня 2016 р.

Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані в окремому збірнику наукових праць та електронному науковому журналі «Європейські історичні студії».

Вимоги до публікацій

Редакція приймає до публікації наукові статті, які раніше не публікувалися.

Вимоги до змісту

 • актуальність проблеми, її значущість для вирішення практичних та теоретичних завдань;
 • основна частина має містити результати наукового дослідження теми;
 • обґрунтування висновків відповідно до мети і завдань дослідження

Вимоги до оформлення публікацій

Подані до друку матеріали мають бути ретельно вичитані, відредаговані та відповідати вимогам до публікацій у фахових виданнях.

Обсяг – до 12 сторінок формату А4 (20-22 тис. знаків).

Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:

 • гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5 (список літератури – через 1,0 інтервал);
 • параметри сторінки (береги):  2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,00 см (забороняється використовувати табуляцію і ручні переноси слів);
 • посиланняв тексті подаються в квадратних дужках; перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються за абеткою; після коми через інтервал – сторінка (наприклад: [1, с.234], [6, с.67; 8, с.15]);
 • між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний інтервал;

Стаття має бути структурована за такими елементами:

 • у верхньому лівому кутку – УДК;
 • на наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище, вчений ступінь або посада (у разі відсутності вченого ступеня) автора, особистий e-mail автора;
 • через інтервал після даних про автора великими літерами посередині аркуша прописними літерами напівжирним шрифтом назва статті (з 5–10 слів);
 • через рядок курсивом подається анотація українською мовою (до 500 знаків) та ключові слова (3-5 термінів);
 • основний текст статті (бажано дотримуватися такої послідовності викладу матеріалу: постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, завдання статті, основні результати дослідження з їх обґрунтуванням, висновки);
 • список літератури під заголовком «Література»(за абеткою, кожен номер у переліку має відповідати лише одному джерелу);
 • ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською й російською мовами (забороняється робити «машинний» переклад).

 

До статті аспіранта чи пошукача має додаватися рецензія наукового керівника. Документ разом з іншими матеріалами подається у сканованому вигляді.

Матеріали для публікації надсилаються до Оргкомітету конференції до 1 березня 2016 року.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Матеріали, що не відповідатимуть проблематиці конференції, перевищуватимуть обсяг, оформлені без дотримання зазначених вище вимог, подані невчасно, не розглядатимуться.

Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників. У разі потреби Оргкомітет може організувати поселення учасників конференції.

 

За більш детальною інформацією звертатися:

кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, оф.447 (адреса Оргкомітету), тел. (044) 239 34 24

е-mail:knu_conf@ukr.net

контактні особи:

Олег Петрович Машевський, (066)360 00 80

Пількевич Вікторія Олександрівна (097) 989 07 29

З повагою Оргкомітет

ANKETA

INFOLIST

приклад_оформлення