Posted by Administrator On Грудень - 21 - 2015 0 Comment

ПРОГРАМА
розвитку кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на період з 2016 по 2020 рр.

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн бере свій початок від кафедри загальної історії, яка була єдиною кафедрою історичних дисциплін Імператорського університету Святого Володимира, заснованого в 1834 році. Впродовж історії кафедри її назви часто змінювалися: загальної історії, всесвітньої історії, нової та новітньої історії тощо. В радянський період на її основі були створені інші кафедри: історії міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР; історії зарубіжних соціалістичних країн (історії слов’ян); історії Азії, Африки та Латинської Америки. В 1991 р. кафедра отримала свою сучасну назву – нової та новітньої історії зарубіжних країн. На грудень 2015 р. колектив кафедри налічує 11 штатних викладачів: 2 доктори історичних наук (виконувач обов’язків завідувача кафедри проф. О. П. Машевський, доц. Н. Д. Городня), 9 кандидатів історичних наук (проф. В. М. Павленко, доц. Н. С. Папенко, доц. О. Ф. Іванов, доц. Т. А. Грищенко, доц. О. Ю. Комаренко, доц. М. А. Таран, доц. Н. І. Шевченко, доц. О. Р. Купчик, ас. В. О. Пількевич).

1. Пріоритетні напрями роботи кафедри
Зважаючи на основні напрями розвитку історичного факультету та університету, Закон України «Про вищу освіту», Статут Університету, Державну комплексну програму розвитку Київського національного університету імені Тераса Шевченка на 2014-2020 рр., пріоритетними напрямами роботи кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн є:
– формування нового типу випускника, який би, на відміну від нинішнього (в якого домінують установки на отримання-запам’ятовування і насичення інформацією, часто неактуальною, як з політичної, так і наукової точок зору) мав би принципово інші психологічно-фахові характеристики: вміння самостійно працювати й осмислювати ті чи інші наукові аспекти, збирати інформацію, виробляти творчий продукт в двох виглядах: усному (вміння вести дискусії, обговорення, формувати власну позиції з тієї чи іншої проблеми); письмовому (статті, коментарі, аналітичні записки тощо).
– забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін викладачами кафедри;
– використання результатів науково-дослідної роботи в навчальному процесі;
– регулярне видання електронного наукового журналу «Європейські історичні студії» http://eustudies.history.knu.ua (заснованого в жовтні 2015 року) та внесення його до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень з історії.
– проведення наукових конференцій та круглих столів з актуальних проблем нової та новітньої історії країн Західної Європи, Америки, Азії та Африки для оприлюднення, апробації наукових здобутків викладачів та аспірантів;
– використання сучасних мультимедійних технологій в навчальному процесі;
– підготовка кадрового резерву кафедри з числа аспірантів та докторантів кафедри;
– розширення міжнародного співробітництва кафедри у освітній та науковій сферах, зокрема можливостей викладачів, докторантів, аспірантів, студентів отримати грантову підтримку для стажування у закордонних університетах та наукових установах;
– з метою популяризації поміж абітурієнтів освітніх програм, викладання на яких забезпечує кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, проводити щорічні олімпіади для учнів старших класів середніх шкіл.
2. Навчальна та навчально-методична робота

2.1. Головним завданнями кафедри у галузі навчально-методичної роботи є забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «історія та археологія». Нині кафедра забезпечує проведення занять з понад 30 курсів на історичному, філософському факультетах, факультеті соціології, інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
У 2015 році кафедра була однією з ініціаторів та організаторів відкриття нових спеціалізацій ОР баклавр «американістика та європейські студії» та «сходознавство» та брала участь у розробці відповідних навчальних планів.
2.2. Відкриття нових спеціалізацій потребує модернізації існуючих та розробки низки нових курсів передусім з історії Сходу, Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки, Західної Європи.
2.3. В останні роки кафедра підготувала низку підручників з нової історії країн Західної Європи та Північної Америки, завершивши, таким чином, навчально-методичне забезпечення відповідних дисциплін. Підготовлено та надруковано також низку підручників з історії міжнародних відносин першої половини ХХ ст.
Протягом наступних років кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн має підготувати та видати підручники з історії країн Сходу, новітньої історії країн Західної Європи та Америки.
2.4. Запрошення для читання публічних лекцій для студентів кафедри, факультету, всіх охочих відомих науковців та викладачів з провідних українських та закордонних університетів та наукових установ. У 2015 році кафедра організувала публічні лекції доктора Ріни Банті (Міністерство освіти Держави Ізраїль, відділ міжнародних зв’язків та ЮНЕСКО) та доцента Українського Католицького Університету Богдана Чуми.
2.5. Забезпечення підготовки викладацьких та наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.

3. Наукова робота та міжнародні зв’язки

3.1. На основі наукового, науково-педагогічного доробку викладачів на кафедрі сформувалася низка наукових шкіл, які мають за період незалежності України вагомі здобутки: школа американістики (підготовлено понад 20 кандидатів історичних наук та 3 доктори наук); школа германістів (понад 10 кандидатів наук); школа британістів (понад 10 кандидатів наук та один доктор наук).
Лише за останній рік на кафедрі підготовлено та захищено 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, також обговорено на засіданні кафедри та рекомендовано до захисту 6 кандидатських дисертацій.
Протягом наступного навчального року планується захист ще шести кандидатських дисертацій.
3.2. Протягом останнього року викладачі, аспіранти кафедри опублікували дві монографії (у співавторстві) та понад 80 наукових статей. Співробітники кафедри мають продовжити роботу над підготовкою монографій та статей з актуальних проблем історії країн Західної Європи, Америки, Сходу.
3.3. Збільшення наукового авторитету кафедри, покращення її наукового іміджу, як в Україні, так і за кордоном шляхом проведення низки всеукраїнських та міжнародних науково-презентаційних заходів.
За останній рік кафедра зокрема провела міжнародну наукову конференцію спільно з французькими та румунськими науковими інституціями, виставку для шанувальників іспанської історії та культури за сприяння Посольства королівства Іспанія в Україні; презентацію зібрання наукових праць Б. Г. Курца спільно з Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України та Посольством КНР в Україні.
У 2016 році планується зокрема проведення кафедрою наукової конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті проф. Б. М. Гончара)» за підтримки Посольства США Україні. В перспективі планується регулярне проведення цього наукового заходу.
Передбачається проведення кафедрою наукових та презентаційних заходів спільно з Посольством королівства Іспанія в Україні та Асоціацією іспаністів України; Посольством Китаю в Україні та Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України тощо.
3.4. Співробітники кафедри планують активно брати участь в якості офіційних опонентів на захистах дисертацій та підготовці відгуків на автореферати дисертацій. В. о. завідувача кафедри О. П. Машевський є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій історичного факультету з спеціальностей «всесвітня історія» та «етнологія», а також є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт ДАК МОН України.
3.5. Стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у провідних наукових установах, університетах України та зарубіжних країн.
3.6. Участь викладачів, аспірантів та студентів кафедри у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень.

4. Робота зі студентами

4.1. Організація та керування навчальними практиками студентів спеціалізацій «американістика та європейські студії» та «сходознавство» у провідних наукових, архівних, дипломатичних установах. Забезпечення викладацької практики студентів магістратури, що спеціалізуються на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн.
4.2. Науковe керівництвo викладачів кафедри курсовими, магістерськими роботами, підготовкою доповідей студентів на наукових конференціях, наукових публікацій.
4.3. Сприяти участі студентів в організації і проведенні факультетських і університетських навчальних, наукових та культурно-розважальних заходів.
4.4. Залучення студентів до участі в наукових програмах, конференціях та олімпіадах.
4.5. Рекомендація здібних до наукової роботи випускників магістратури до вступу в аспірантуру.

5. Робота з абітурієнтами

Важливе значення у діяльності кафедри має популяризація нових освітніх програм, студенти яких зокрема спеціалізуються на кафедрі, а саме «американістика та європейські студії» та «сходознавство». У травні 2015 році кафедра презентувала ці нові спеціальності для учнів гімназії «Східний світ» та на фестивалі «Історичне коло».
У 2016 році передбачається провести для учнів середніх шкіл (10 – 11 класи): Всеукраїнську олімпіаду «Європейські студії» з метою популяризації всесвітньої історії та спонукати учнівську молодь до вивчення історії європейської інтеграції, соціокультурної ідентичності європейських країн, місця та ролі України в європейській спільноті; Всеукраїнську олімпіаду «Сполучені Штати: минуле та сьогодення», щоб спонукати учнівську молодь до вивчення історії США, їх мови та культури, цивілізаційного потенціалу; Всеукраїнську олімпіаду «Іспанія та іспаномовний світ», щоб стимулювати учнівську молодь до вивчення історії Іспанії, її мови та культури, цивілізаційного потенціалу іспаномовного світу; Всеукраїнську олімпіаду зі сходознавства, щоб зацікавити старшокласників історією східних народів та спонукати до вступу на освітню програму «сходознавство».
6. Основні умови успішної реалізації програми

Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн полягають у:
– ефективній кадровій політиці, використанні потенціалу науково-педагогічних кадрів;
– урахуванні викладачами кафедри світового досвіду наукової та навчально-методичної роботи;
– підтримці ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету;
– відповідному бюджетному фінансуванні.

Програму розвитку кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував виконувач обов’язків завідувача кафедри, доктор історичних наук, професор Машевський Олег Петрович.