Posted by Administrator On Грудень - 20 - 2015 0 Comment

15 грудня 2015 року в Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка, на історичному факультеті (аудиторія № 349) відбулася

презентація зібрання наукових праць Б. Г. Курца “Східна Європа та

Азія: історія торгових відносин в XVI – першій

чверті ХХ ст.”. видане Інститутом сходознавства ім. А. Ю.

Кримського НАН України

Цим виданням повертається український науці наукова спадщина

видатного українського історика, сходознавця, репресованого 1938 року.

У презентації брали участь науковці, китайські дипломати та

представники ЗМІ.

Борис Курц закінчив історико-філологічний факультет Київського

Університету Св. Володимира в 1910 році із золотою медаллю. Після

закінчення університету Б. Курц став професорським стипендіатом на

кафедрі російської історії. Б. Г. Курц входив до історично-етнографічного

гуртка при Університеті Св. Володимира, яким керував професор М. В.

Довнар-Запольський (1910–1919 рр.). Б. Курц був учнем М. В. Довнар-

Запольського, тобто належить до школи В. Антоновича.

У зібранні представлені роботи Б. Г. Курца з історії російсько-

китайської торгівлі, новітньої соціально-економічної історії країн Сходу,

історії України та історіографії українського сходознавства, які зберігають

свою наукову актуальність і зараз.

На презентації виступили директор Інституту сходознавства ім. А.

Ю. Кримського НАН України к.філол.н. Олександр Вікторович

Богомолов, в.о. завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних

країн д.і.н., проф. Олег Петрович Машевський, завідувач відділу

Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН

України д.філос.н. Віктор Олексійович Кіктенко, доц. кафедри нової та

новітньої історії зарубіжних країн Макар Анатолійович Таран, доц.

кафедри історії Росії Олена Валерійовна Ляпіна та ін.

Організатори презентації Інститут сходознавства ім. А.

Ю. Кримського НАН України, Київський національний

університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет,

кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.