Posted by Administrator On Грудень - 16 - 2015 0 Comment

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «АМЕРИКАНІСТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ»

 

Набір на ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ: АМЕРИКАНІСТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВспеціальності 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ  – має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівця з проблем давньої, середньовічної, нової та новітньої європейської історії  та спеціаліста з американської історії,  починаючи з періоду доколумбової, колоніальної Америки й завершуючи вивченням та дослідженням сучасних Сполучених Штатів, Канади, країн Латинської Америки.

Особлива увага буде приділятися поглибленому вивченню іноземних мов. Студенти зможуть вивчати впродовж практично всього навчання за вибором англійську, німецьку, французьку  чи іспанську мову.

Здобуті в стінах університету теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час джерелознавчої, музейної, дипломатично-документознавчої та інших практик.

Дисципліни вільного вибору студента в межах цієї спеціалізації дозволяють обрати блок і окремі дисципліни за науковими вподобаннями.

Студенти, які переконані, що антична цивілізація, середньовічне рицарство, культура західноєвропейського Відродження унікальні явища в історії людства, а їх вивчення зумовлене не лише науковим інтересом, а й покликом душі оберуть блок дисциплін “Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу”. Запропоновані в цьому блоці дисципліни навчать студентів працювати з автентичними, у тому числі греко- і латиномовними, джерелами; обирати та визначати актуальні напрямки та проблеми історичного дослідження в галузі стародавньої історії та медієвістики; визначати та співвідносити факти, матеріальні рештки, пам’ятки культури та мистецтва, образи мислення з конкретним періодом стародавньої, середньовічної та ранньонової історії та давати їм оцінку на предмет якості та достовірності; здійснювати історичні реконструкції відповідної епохи; надавати усні та письмові консультації, популяризувати відповідні знання з історії стародавності, середньовіччя, ранньонової доби в школах, на курсах, тренінгах.

Блок дисциплін “Західна Європа та Америка в новий та новітній час” обиратимуть студенти, які пріоритетом своїх наукових інтересів визначать історію західноєвропейських та американських країн з ХVII ст. до сьогодення. Студенти опанувавши дисципліни цього блоку зможуть здійснювати порівняльний аналіз політики західних країн щодо міжнародних конфліктів; виокремлювати актуальні проблеми дослідження історії дипломатії, зовнішньої та внутрішньої політики країн Західної Європи та Америки в нову та новітню добу; на основі самостійного дослідження зарубіжних джерел (публікацій документів, мемуарів політичних і державних діячів США, країн Європи, іноземних статистичних даних), зарубіжних і вітчизняних наукових праць і періодичних видань здійснювати особисті й колективні наукові проекти з проблем історії та сучасності; матимуть навички в дослідженні європейської та євроатлантичної інтеграції, діяльності міжнародних організацій, як форми багатостороннього співробітництва, колективної безпеки і оборони.

Дисципліни вільного вибору студента за цією спеціалізацією забезпечать глибокі та комплексні знання в усіх царинах минулого та сучасного життя країн та народів європейського і американського континентів, а поглиблена мовна підготовка дозволить студентам вільно конкурувати на українському та світовому ринках праці, працювати в міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах, туристичних фірмах.

Студенти цієї спеціалізації отримують додатковий сертифікат «референт-перекладач».

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді чи особисто документи до приймальної комісії

Назва освітньої програми освітнього рівня бакалавр Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Ваговий коефіцієнт
Програма Код і назва спеціальності
Американістика та європейські студії; СходознавствоКонкурс окремий 032 Історія та археологія 1. Українська мова та література Непрофільний 125 25%
2. Історія України Профільний 140 40%
3. Іноземна мова або Географія Непрофільний 125 25%

 

Навчальний процес на історичному факультеті постійно модернізується, широко застосовуються технічні засоби та комп’ютерні технології. Факультет має постійні зв’язки із зарубіжними навчальними закладами та науковими установами в яких студенти отримають можливість пройти стажування.

Студентам історичного факультету надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка. На факультеті створені всі умови для заняттями студентами спортом за власним бажанням та для реалізації свого творчого потенціалу.

Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті за спеціальністю 032 Історія та археологія отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до магістратури за обраною вузькою спеціалізацією, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

Вступивши на історичний факультет Ви отримаєте унікальну можливість оволодіти всіма тонкощами ремесла історика, набути вправності у риториці, розвинути свої аналітичні здібності, навчитися створювати наукові та науково-популярні тексти.

Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Вивчаючи з нами минулі епохи Ви перетворюєтесь на будівничих нового світу. Ми вчимо шукати причини, виявляти зв’язки, аналізувати наслідки. Передбачати майбутнє – справа неможлива. Але творити й формувати майбутнє держави та свої особисті перспективи, – це необхідність. Ви володітимете унікальними здатностями пояснювати сьогодення, чим живе і в якому напрямку розвивається сучасний світ.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!

http://history.univ.kiev.ua/uk/?option=com_content&view=article&id=ID_69