Posted by Administrator On Листопад - 14 - 2015 0 Comment

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ВЕЛЬМИПОВАЖНІ КОЛЕГИ!

З А П Р О Ш У Є М О   В А С

«АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС: ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»

до участі у Всеукраїнській науковій конференції

яка відбудеться 25 лютого 2016 року

У рамках роботи конференції передбачається дискусія на широкому колу історичних,

політичних, правових питань у вимірі Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Історична секція:

•Українці у пошуках цивілізаційної моделі в 16-17 ст.: впливи Реформації, католицизму та

православʼя.

•Україна в другій половині 16 ст. між європейською, російською та ісламською

цивілізаціями: ментальність, традиції.

•Гетьманщина в 18 ст.: шлях України в Європу через російський імперіалізм.

•Формування Української нації в 19 ст. під владою Імперій: європейський та азійський

впливи.

•Спроби українського державотворення у ХХ-ХХІ ст. – вибір моделі самовизначення.

•Історичні аспекти євроінтеграційних прагнень України та її відносин з Росією.

Політологічна секція:

•Глобалізаційні чинники євроінтеграційного процесу.

•Євроінтеграція як державотворча стратегія (досвід країн Центрально-Східної Європи).

•Політичні імперативи євроінтеграційного курсу України.

•Держава як суб’єкт забезпечення євроінтеграційних прагнень України.

•Євроінтеграційний потенціал громадянського суспільства: український варіант.

•Євроінтеграційний вимір у діяльності українських політичних партій.

•Інформаційна детермінанта забезпечення євроінтеграційного курсу України.

•Політика євроінтеграції як складова національної безпеки України.

•Воєнно-політичні аспекти розвитку ЄС: значення для України.

•Економічний вимір розширення ЄС: континентальні та глобальні наслідки.

Правознавча секція

•Теоретико-правові аспекти євроінтеграціі Украіни.

•Джерела acquis communautaire (права Європейського Союзу).

•Інституції Європейського Союзу та їх роль і місце в правовому забезпеченні інтеграційних

процесів.

•Правові та інституціональні складові механізму реалізації Угоди про асоціацію між

Україною та Європейським Союзом.

•Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

загальнотеоретичні питання та проблеми адаптації галузевого законодавства.

•Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.

•Актуальні питання правового забезпечення реформування пріоритетних сфер суспільних

відносин в Україні в умовах євроінтеграції (боротьба з корупцією, модернізація державної

служби, запровадження безвізового режиму для громадян України, тощо).

•Порівняльне правознавство в сучасних умовах європейських інтеграційних процесів.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Місце проведення: м. Київ, просп. Перемоги 54/1, конференц-зал.

Початок роботи: 10 год. 00 хв. Початок реєстрації: 9 год. 00 хв.

Заявки до участі у конференції приймаються до 25 грудня 2015 р. (форма заявки

додається).

Форма участі у конференції – очна і заочна.

Статті учасників конференції за їх відповідності вимогам можуть бути опубліковані у

збірнику наукових праць ДВНЗ КНЕУ «Історико-політичні студії». Вимоги до оформлення

статей розміщено на сторінці Періодичні видання ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана:

http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/periodic/his_pol_st/. Статті приймаються до початку роботи

конференції.

Учасники конференції мають сплатити організаційний внесок у розмірі 150 грн. на

картку Приватбанку 5211537450390054 (Сацький Павло Вікторович). Внесок покриває

організаційні витрати конференції, редакційну обробку та розсилку збірника статей

учасникам конференції.

Для участі у конференції слід обов’язково надсилати заявку і скан чека про сплату

організаційного внеску у електронній формі на адресу conferencpolhist@ukr.net.

Витрати на проїзд і проживання учасників конференції покриває відряджаюча

сторона.

З метою отримання додаткової інформації прохання звертатися за телефоном

(050)8861601 (Сацький Павло).

Чекаємо на Вашу активну участь!

заявка