Posted by Administrator On Вересень - 18 - 2015 0 Comment

Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Погляд зі Сходу: Європа в арабських джерелах
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ПОГЛЯД ЗІ СХОДУ: ЄВРОПА В АРАБСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ”
Київ, 22–23 вересня 2015 р.
Вельмишановні колеги,

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції «Погляд зі Сходу: Європа в арабських джерелах», яку проводять кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України, Центр візантійської історії та цивілізації (UMR 8167, Париж) та Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської Академії 22–23 вересня 2015 р. у Києві.
Цей захід задумано як продовження двох конференцій, які відбулися в Бухаресті (2011 і 2013 рр.) і були організовані Інститутом досліджень Південно-Східної Європи Румунської Академії. Вони проводилися в межах Міжнародного проекту з підготовки критичного видання арабського тексту записів архідиякона Павла Алепського (1627–1669 рр.). Проект передбачає подальше дослідження арабомовних материалів з європейської історії спільними зусиллями науковців різних країн.
360 років минуло з того часу, як архідиякон Павло Алепський, який супроводжував Антіохійського патріарха Макарія ІІІ у його тривалій подорожі з Сирії через Константинополь до Волощини й Молдавії, «країни козаків» і Московії, почав укладати свої нотатки. У них відбилися враження про далекі землі і звичаї європейських народів, з якими мандрівникам довелося познайомитися під час подорожі. Завдяки сирійському архідиякону стали відомі цінні історичні реалії, збереглися детальні описи монастирів і церков Києва, Чигирина, Суботова, інших міст сучасної України, як їх побачили православні араби XVII століття. Твір Павла Алепського є найдетальнішим описом європейських країн арабськими мандрівниками, істориками й географами із тих, що збереглися. Але написання подібних творів і до архідиякона Павла мало багату традицію, а географія як галузь наукових знань зародилася в арабському світі. Саме арабські рукописи є одними з найдавніших джерел, які донесли відомості про слов’ян, Київ і князівства Давньої Русі. Втім, далеко не завжди ці тексти, як опубліковані, так і, особливо, рукописні, привертали належну увагу дослідників. Тому Оргкомітет конференції пропонує винести на обговорення низку питань, які вважаються актуальними як для сучасної арабістики, так і для подальшого вивчення опису подорожі Антіохійського патріарха Макарія Східною Європою та інших рукописних або опублікованихарабських джерел з історії європейських народів:
– Відносини християн Близького Сходу з країнами Східної Європи;
– Літературна спадщина Макарія Антіохійського і Павла Алепського;
– Арабські джерела з історії Східної Європи в дослідженнях українських учених;
– Текстологічні аспекти арабських рукописних джерел;
– Арабські джерела в рукописних зібраннях Європи.
Назви тем і стислі анотації доповідей (англійською або французькою мовою) прохання надсилати до 30 червня 2015 р. на електронну адресу: j.arabic2011@gmail.com.
Публікація матеріалів конференції планується в 2016 р., про що учасників буде поінформовано додатково.
На жаль, Оргкомітет не має можливості оплатити учасникам конференції дорогу та проживання у Києві.
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Центр візантійської історії та цивілізації в Парижі (UMR 8167 Схід та Середземномор’я)
Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської Академії
Institut d’études orientales A.Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine
Faculté historiquedel’Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev
Centre d’histoire et civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée
Institut d’Etudes Sud-est Européennes de l’Académie Roumaine
Міжнародна конференція
ПОГЛЯД ЗІ СХОДУ: ЄВРОПА В АРАБСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ
Colloque international
SOUS L’OEIL DE L’ORIENT : L’EUROPE AU PRISME DES SOURCES ARABES
Київ, 22–23 вересня 2015 р.
Kiev, 22–23 septembre 2015
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Faculté historiquedel’Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev
вул. Володимирська, 60, ауд. 349
60 Volodimirska, sale 349
ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ 2015
MARDI, 22 SEPTEMBRE 2015
10.00 – 10.30.
Відкриття конференції. Виступи представників НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Центру візантійської історії та цивілізації, Румунської Академії.
Discours d’ouverture. Interventions des représentants de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, de l’Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev,du Centre d’histoire et civilisation de Byzance, de l’Académie Roumaine.
10.30 – 12.00.
Секція 1-a. Літературна спадщина Макарія Антіохійського і Павла Алепського.
Section 1-a.L’héritage littéraire de Macaire III d’Antioche et de Paul d’Alep.
Головує:Іоана Феодоров.
Modérateur: Ioana Feodorov.
Юлія Петрова (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України).
Yulia Petrova (Kiev, Institut d’études orientales A.Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
“The Travels of Macarius”: Relationship between the Manuscript Versions
Овідіу Олар (Бухарест, Інститут історії імені Ніколає Йорга Румунської Академії).
Ovidiu Olar (Bucarest, Institut d’Histoire « Nicolae Iorga » de l’Académie Roumaine).
The Travels of Makāriyūs Ibn al-Za‘īm across Moldavia and Wallachia (1653–1654; 1656–1658): Documents from Romanian Repositories
Наталія Сінкевич (Київ – Тюбінген, Тюбінгенський університет ім. Карла Еберхарда).
Nataliia Sinkevych(Kiev– Tübingen, Eberhard Karls Universität Tübingen).
Religious Cults of the Early Modern Ukrainian Society in the Journal of Paul of Aleppo
Андрееа Дунаєва (Бухарест, Бухарестський університет).
Andreea Dunaeva (Bucarest, Université de Bucarest).
De la traduction au commentaire historique et philologique : les notes de G.A. Mourqos sur sa traduction du Voyage du Patriarche Macaire d’Antioche en Russie au milieu du XVIIesiècle composé par Paul d’Alep
12.00 – 12.30. Кава-брейк. Pause-café.
12.30 – 14.00.
Секція 1-б. Літературна спадщина Макарія Антіохійського і Павла Алепського.
Section 1-b. L’héritage littéraire de Macaire III d’Antioche et de Paul d’Alep.
Головує: Юлія Петрова.
Modérateur: YuliaPetrova.
Іоана Феодоров (Бухарест, Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської Академії).
Ioana Feodorov (Bucarest, Institut d’Études Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine).
Information on the Romanian Rulers and Their Foundations in Paul of Aleppo’s Journal: How Useful Is It for Historical Research?
Олена Мазепова (Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Olena Mazepova (Kiev, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev).
The Persian Letter in “The Travels of Macarius”
Міхай Ціпеу (Бухарест, Інститут дослідженьПівденно-СхідноїЄвропиРумунськоїАкадемії).
Mihai Ţipău (Bucarest, Institut d’Études Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine).
Le vocabulaire grec du Récit de voyage de Paul d’Alep
Віра Ченцова (Париж, Центр візантійської історії та цивілізації – UMR 8167).
Vera Tchentsova (Paris, Centre d’histoire et civilisation de Byzance – UMR 8167).
Le portrait du patriarche d’Antioche Macaire III Ibn al-Za‘īm dans le Tituljarnik de 1672
14.00 – 15.30. Обід.Repas.
15.30 – 16.30
Секція 2. Європа через призму арабо-мусульманських джерел.
Section 2. L’Europe au prisme des sources arabo-musulmanes.
Головує: Валерій Рибалкін.
Modérateur: Valeriy Rybalkin.
Віктор Крюков (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка).
Viktor Krukov (Université nationale Taras Chevtchenko de Louhansk).
The Territory and Population of Western Europe according to the Arab Scholars of the 9th–10th centuries
Сергій Козловський (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка).
Serhiy Kozlovsky (Lviv, Université nationale Ivan Franko de Lviv).
East and West in the World Picture of Arab Travelers: Spatial and Geographical Ideas and Collective Mentality of Arab Authors of the 9th–11th centuries
16.30 – 17.00. Дискусія. Discussion
СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ 2015
MERCREDI, 23 SEPTEMBRE 2015
10.00 – 11.30.
Секція 3. Відносини християн Близького Сходу з країнами Європи.
Section 3. Les relations des chrétiens du Proche-Orient avec les pays de l’Europe.
Головує: Віра Ченцова.
Modérateur: Vera Tchentsova.
Юрій Кочубей (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України).
Yuriy Kochubey (Kiev, Institut d’études orientales A. Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
Pour une histoire des contacts entre l’Orient Orthodoxe et l’Ukraine
Шарбель Нассіф (Париж, Університет Париж–IVСорбонна; Католицький інститут Парижа).
Charbel Nassif (Paris, Université Paris-IV Sorbonne; Institut Catholique de Paris).
La recension liturgique du metropolite melkite d’Alep Malatios Karme et les reformes liturgiques dans les pays d’Europe de l’Est au XVI Iesiècle
Поль Фаме-Тьєрі (Париж, Вища практична школа).
Paule Fahmé-Thiéry (Paris, École pratique des hautes études).
Écriture de récits de voyage et accès à la modernité chez Būlus Ibn al-Za‘īm et Hannā Dyāb
Бернар Еберже (Париж, Вища школа соціальних наук; Вища практична школа).
Bernard Heyberger (Paris, Écoledeshautes étudesensciencessociales ; Écolepratiquedeshautes études).
From Aleppo to Paris: the Travelogue of Hannā Dyāb, a Maronite Christian (an Account Written in 1763–1764, of a Journey Made in 1707–1710).
11.30 – 12.00.Кава-брейк. Pause-café.
12.00 – 13.30.
Секція 4-a. Арабські джерела з історії Європи в дослідженнях українських учених.
Section 4-a. L’apport des sources arabes relatives à l’Europe dans l’historiographie ukrainienne.
Головує: Константин Цукерман.
Modérateur: Constantine Zuckerman.
Валерій Рибалкін (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України).
Valeriy Rybalkin (Kiev, Institut d’études orientales A. Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
Yarema Polotniuk’s Contribution to the Study of “The Travels of Macarius”
Олег Бубенок (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України).
Oleg Bubenok (Kiev, Institut d’études orientales A. Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
The Data in Arabic Sources on the Circumstances of the Khazars’ Judaization, in A. Krymsky’s Interpretation
Денис Шестопалець (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України).
Denys Shestopalets(Kiev, Institut d’études orientales A. Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
Omeljan Pritsak’s Contribution to the Study of the Arabic Sources on Eastern Europe in Volume III of “The Origin of Rus”
13.30 – 15.00. Обід. Repas.
15.00 – 16.00.
Секція 4-б. Арабські джерела з історії Європи в дослідженнях українських учених.
Section 4-b. L’apport des sources arabes relatives à l’Europe dans l’historiographie ukrainienne.
Головує:Олег Бубенок.
Modérateur: OlegBubenok.
Оксана Василюк (Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України).
Oksana Vasylyuk(Kiev, Institut d’études orientales A. Krymski de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine).
The Unknown Work“The Bashkirs in the 10thcentury according to Ibn Fadlan” by Andriy Kovalivsky
Константин Цукерман (Париж, Вища практична школа (IVсекцiя);Центр візантійської історії та цивілізації – UMR 8167).
Constantine Zuckerman(Paris, École pratique des hautes études (IVesection) ; Centre d’histoire et civilisation de Byzance – UMR 8167).
Volf M.Beylis et son travail sur les sources arabes : présentation d’une nouvelle édition des œuvres d’un professeur de Louhansk.
16.00 – 17.00. Дискусія. Discussion
Оргкомітет конференції
Coordination scientifique
Юлія Петрова (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України)/
Yulia Petrova (Institut d’études orientales A.Krymski de l’Académie nationale
des sciences d’Ukraine)
j.arabic2011@gmail.com
Віра Ченцова (Центр візантійської історії та цивілізації
(UMR 8167 Схід та Середземномор’я)/
VeraTchentsova (Centred’histoireetcivilisationdeByzance,
UMR 8167 OrientetMéditerranée)
graougraou@hotmail.com
Іоана Феодоров(Інститут досліджень Південно-Східної Європи
Румунської Академії) /
Ioana Feodorov (Institut d’Etudes Sud-est Européennes de l’Académie Roumaine)
feodorov_i@yahoo.com