Posted by Administrator On Березень - 27 - 2019 0 Comment

Програма науково-методичного семінару

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

історичного факультету

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

 «ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛАДАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ»

27 березня 2019 року, 13.00

(аудиторія 349 Головного (червоного) корпусу університету)

  • Вступне слово. «Історія міжнародних відносин: складова всесвітньої історії чи окремий освітній та науковий напрям?»

Завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка д.і.н., проф. Олег Машевський.

Доцент кафедри історії світового українства, заступник декана історичного факультету з       науково-педагогічної та навчальної роботи,  к.і.н. Вячеслав Ціватий.

  • «Викладання історії міжнародних відносин на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка к.і.н., проф. Валерій Павленко.

  • «Викладання проблематики історії міжнародних відносин у навчальному процесі українських університетів»

Доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.і.н. Павло Сацький; доцент Київського національного торговельно-економічного університету к.і.н. Віталій Разіцький.

  • «Дослідження історії міжнародних відносин у наукових установах НАН України»

Провідний науковий співробітник відділу зовнішньої політики України та міжнародних відносин Інституту історії України НАН України д.і.н., проф. Андрій Мартинов; старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту всесвітньої історії, к.і.н. Дмитро Лакішик; молодший науковий співробітник відділу історії Азії та Африки Інституту всесвітньої історії Марія Кравченко.

  • «Досвід вивчення історії міжнародних відносин в європейських університетах»

Студентка 2 курсу ОР «Магістр» історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Віра Саварин; студент 4 курсу ОР «Бакалавр», освітньої програми «Американістика та європейські студії» історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Микола Половін.