Posted by Administrator On Лютий - 10 - 2015 0 Comment

Міжнародна науково-практична конференція

«Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри»

м. Одеса, 13-14 березня 2015 р.

 

Умови участі:

 

v  Конференція організована в рамках співпраці ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та Міжнародного Вишеградського Фонду.

v  До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

v  За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

v  Під час проведення конференції оргкомітетвизначить три найкращі роботи. Автори цих робіт будуть нагороджені цінними подарунками та грамотами відМіжнародного Вишеградського Фонду.

 

Організаційний комітет конференції:

Койчева Тетяна Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент,проректор з наукової роботи ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук, професор,завідувач кафедри політичних наук ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Ростецька Світлана Іванівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 

Напрями конференції:

 1. Сучасні проблеми міждержавних відносин;
 2. Політичні трансформації в Україні в контексті глобальних проблем;
 3. Права людини в Україні та світі;
 4. Економічна складова міждержавних відносин;
 5. Соціокультурні аспекти міжнародного співробітництва;
 6. Філософія в сучасному інформаційному просторі.

 

Офіційні мови конференції:українська, російська,англійська, словацька, польська, чеська, угорська.

 

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Сучасні проблеми міждержавних відносин), прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

 

Зразок оформлення тез доповідей:

Напрям3. Права людини в Україні та світі

 

Іваненко С. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і права

Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

 

Текст

 

Література:

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] / П. М. Рабінович. –

9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

 

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 05 березня 2015 р. (включно)
на електронну скринькуpolitdep@pdpu.od.ua такі документи:

а) тези доповіді;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, ІваненкоС. М._заявка).

 

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 20 днів після проведення конференції.

 

Організаційний внесок:

 

Організаційний внесок за участь у конференції складає 120 грн.Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами: банк одержувача: АТ «УкрСиббанк», поточний рахунок одержувача: 2625 0007 4007 97, ОКПО: 1698 7149 08, МФО банка одержувача: 351005, П. І. Б. : Бабошина Тетяна Кирилівна, призначення платежу: поповнення карткового рахунку Бабошиної Т. К. від ПІБ.

 

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

 

Поселення, проїзд, харчування здійснюються за рахунок учасників. У разі необхідності організатори можуть посприяти із бронюванням номерів у комфортабельному готелі.

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
 2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Місце роботи (навчання)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції
 7. Форма участі: очна та орієнтовна дата та час приїзду або дистанційна

 

Орієнтовний графік роботи конференції:

 

 

13 березня 2015 р.

 

08:30-09:30 – реєстрація учасників

09:30-10:00 – кава-брейк

10:00-10:30 – урочисте відкриття

10:30-11:30 – пленарне засідання

11:30-12:00 – кава-брейк

12:00-14:00 – секційні засідання

14:00-15:00 – обід

15:30-17:30 – секційні засідання

17:30-18:00 – вечеря

18:00-20:00 – екскурсія

14 березня 2015 р.

 

09:30-10:00 – кава-брейк

10:00-13:00 – секційні засідання

13:00-14:00 – урочисте закриття

14:00-18:00 – від’їзд учасників

 

Контакти організаційного комітету:

Кафедра політичних наук

ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

вул. Старопортофранківська 26, каб. 53, м. Одеса, Україна, 65020

Електронна сторінка: www.pdpu.od.ua

Електронна пошта: politdep@pdpu.od.ua

Контактний номер: +38 097 512 72 89