Posted by Administrator On May - 15 - 2017 0 Comment

Науково-методичний семінар кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

за участі проф. Ф. Альберті (Італія) та дипломатів Посольства Республіки Італія в Україні:

«ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАПРЯМІВ:

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ТА АМЕРИКАНІСТИКА»

 

ПОРЯДОК РОБОТИ

11.30 – 12.00 – реєстрація учасників (Головний корпус, ауд. 349)

12.00 – 13.15 – робота семінару (ауд. 349)

13.15– 13.30 – презентація наукового збірника Азербайджан – Україна: на перехрестях історії та культури / Упорядники: доц. О. Р. Купчик, доц. Л. В. Шпаковськи / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Ніжин, 2017. – 235 с.

 

ЗАВАНТАЖИТИ програму семінару

ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ

ВСТУПНЕ СЛОВО:

  • Машевський Олег Петрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, професор, доктор історичних наук, член правління Громадської організації «Українська асоціація американістики»

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:

  • Патриляк Іван Казимирович, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор
  • Дипломати Посольства Республіки Італія в Україні

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

Модератор – Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, доктор історичних наук

 

HybridWarfare: NewStrategyofHegemony

АльбертіФранческо, професор новітньої історії університету Тренто

 

Викладання історичних і міждисциплінарних курсів для студентів-американістів

Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук

 

Європейські студії: стан і перспективи викладання в Україні

Мартинов Андрій Юрійович, провідний науковий співробітник  Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук, професор

 

Німецький досвід дослідження і викладання в університетах європейської історії

Іванов Олександр Федорович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ наукового збірника«Азербайджан Україна: на перехрестях історії та культури» / Упоряд.: доц. О. Р. Купчик, доц. Л. В. Шпаковськи / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Ніжин, 2017. – 235 с.

 

УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ:

«Україна в європейському цивілізаційному вимірі» – внесок історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка у справу євроінтеграції

Орлова Тетяна Володимирівна, професор історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук

 

Вивчення історії зовнішньополітичної думки США в Україні

Грищенко Тарас Арнольдович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

«Китайська» політика адміністрації Д.Трампа: формування нового порядку денного

Таран Макар Анатолійович, доцент кафедри нової та   новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, Голова правління громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

Латиноамериканістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Шевченко Наталія Ігорівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, керівник департаменту латиноамериканістики Громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

«Пангерманська концепція «Міттельєвропи» напередодні Першої світової війни» у вивченні курсу історії країн Центральної Європи

Папенко Наталія Степанівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Європознавчі дослідження та проблема впровадження їх результатів в освітній процес

Купчик Олег Романович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країністоричного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Дослідження європейської історії в контексті глобальних змін початку ХХІ ст.

Машевський Олег Петрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, професор, доктор історичних наук, член правління Громадської організації «Українська асоціація американістики»

 

Narrating Integration and Disintegration in Europe: Italy’s View

Вдовиченко Вікторія Андріївна, старший викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

 

Сучасні підходи до вивчення та викладання історії української діаспори в університетах України

Сухобокова Ольга Олегівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Складність розуміння різних дисциплінарних перспектив як виклик викладання міждисциплінарних напрямків

Корнієнко Аліна Юріївна, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Вивчення Канади у контексті вітчизняної американістики: проблеми та перспективи

Бессонова Марія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук.

 

Безпекові аспекти економічних відносин УНР із країнами Європи

Сацький Павло Вікторович, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кандидат історичних наук

 

«Євроіслам» як соціокультурний і політичний феномен: європейський науковий дискурс

Пророченко Наталія Олександрівна, доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього СходуКиївського національного лінгвістичного університету, кандидат історичних наук

 

Особливості відносин США та ЄС: еволюція та перспективи

Лакішик Дмитро Михайлович, старший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат історичних наук

 

Україна і США – співробітництво у військовій сфері (2013-2016)

Шпаковськи Любов Володимирівна, доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кандидат історичних наук

 

Порівняння процесів розвитку громадянського суспільства і засобі в масової інформації в країнах  Америки та Європи

Дудник Олександр Якович,старший науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, кандидат історичних наук

 

Спільна зовнішня політика ЄС як напрямок європейських досліджень

Грубінко Андрій Васильович, докторант Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук

 

«Нові інформаційні можливості у викладанні міждисциплінарних напрямків «Американістика та європейські студії» на початку ХХІ ст.»

Пількевич Вікторія Олександрівна,асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Методи історії мистецтв у дослідженні проблем європейської історії ранньомодерної доби: можливості та підходи

Ковбасюк Стефанія Андріївна, історик першої категорії науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Подолання стереотипів в наукових дослідженнях церковних процесів у Східній Європі у постберестейський період

Пшеничний Тарас Юрійович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Жінки у сфері освіти в США в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

Ніколаєва Наталія Борисівна, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Документи і матеріали архівів США у дослідженні питання американської політики щодо біженців та переміщених осіб у 1938-1952 рр.

Юшкевич Володимир В’ячеславович, докторант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

«Використання наукометричних баз даних Scopusта Web of Science у системі наукових досліджень за спеціалізацією «Європейські студії та американістика»

Пількевич Андрій Леонідович, асистент кафедри стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Україна на шляху до європейського освітнього простору: проблеми та перспективи

Хан Євген Вікторович, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Адміністрація Б.Клінтона та ядерне роззброєння нових незалежних держав пострадянського простору

Мінгазутдінова Галина Ігорівна, історик науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Проблеми і перспективи дослідження політики мультикультуралізму

Коваль Андрій Павлович, історик І категорії Центру досліджень новітньої історії Китаю історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

 

Співробітництво країн балтійського регіону у військовій сфері: історія та сучасність

Пугачова Дар’я Володимирівна, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Міжнародний досвід впровадження STEM навчання у викладанні міждисциплінарних напрямів

Шереметьєва Лариса Анатоліївна, старший викладач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

 

Роль та місце парламенту в процесі інтеграції України до Європейського союзу

Остапович В’ячеслав Миколайович, асистент кафедри правового    регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Новітня британська історія: між колоніальною імперією, США та євроскептицизмом

Брайлян Єгор Сергійович, аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Використання електронних ресурсів в дослідженнях новітньої історії США

Кравченко Марія Володимирівна, аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Міграція мусульман до США: історична ретроспектива

Люлька Віталій Анатолійович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Військово-технологічний чинник у дослідженнях новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки

Масний В’ячеслав Олександрович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Суспільна діяльність Омеляна Пріцака у США у 1960-1980-ті рр.

Кошелєв Артем Олександрович, аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Чеський та польський сокільський рух в сучасних вітчизняних дослідженнях

Папенко Євгеній Миколайович, аспірант кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Методологічні підходи до дослідження українсько-австрійських відносин у контексті європейської інтеграції

Сафар’янс Євген Валерійович, аспірант Інституту історії України НАН України

 

Статус Косово як конфліктологічна проблема європейських досліджень

Павленко Олександр Степанович, аспірант Інституту історії України НАН України

 

Політична історія як призма для галузей політичного знання

Мельник Марина Вікторівна, студентка ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Використання соціологічних методів у вивченні нової історії

Дзідзінський Микола Сергійович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Напрями розвитку міждисциплінарної інтеграції восвітньому процесі на історичних факультетах ВНЗ

Брагар Євгеній Вадимович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Застосування контент-аналізу в історичних дослідженнях

Черненко Олександр Анатолійович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Усна історія в США: завдання, проблеми та основі напрямки

Халавка Микола Ігорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Філософсько-економічна складова макроісторії

Рибальченко Олег Ігорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Американські наукові, освітні, культурні програми на поч. ХХІ ст.

Горобець Олександр Олександрович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Українські університетські студії в Канаді

Шалига Ольга Ігорівна, студентка І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Імплементація резолюцій Нюрнберзького трибуналу в американській окупаційній зоні 1945-1949: огляд джерельної бази

Гусєва Ольга Сергіївна, студентка І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Проблема генези та розвитку франко-канадського націоналізму в історіографії (60-ті рр. XVIII ст. –60-ті рр. XX ст.)

Барабой В’ячеслав Миколайович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Громадянська війна в Ірландії (1922-1923 рр.)

Андрущак Тарас Григорович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Політика країн Заходу щодо Німеччини (вересень 1939 – травень 1940 рр.)

Ткачук Тарас Анатолійович, студент І курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Парагвайський Наполеон: Франциско Солано Лопес

Кириловець Дмитро Федорович, студент ІІ курсу магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

You must be logged in to post a comment.