Taran

Makar A. Taran
Candidate of science (history)
Associate professor

 

Associate professor, Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries, Faculty of History (Taras Shevchenko National University of Kyiv).
Contact information:
Cell: (+380-066) 243-52-60
E-mail: makar_t@hotmail.commakar_t@hotmail.com
Skype: taran.makar
Key research areas:
- The PRC foreign policy
- Domestic policy and foreign policy of Taiwan
Key research directions:
- The U.S. China policy
- The PRC foreign policy in the period of “Reforms and Opening up»
- The PRC – Taiwan relations and “One China” issue.
Thesis-related information:
“Taiwan issue in the USA foreign policy in the 1990s”, 2002, Taras Shevchenko National University of Kyiv.
The courses of lectures:
- Modern and contemporary history of Asian and African countries
- East Asia (area studies)
- The US – China relations: history and current issues
- China`s foreign policy and diplomacy at the present stage.

Main scientific publications
1. Проблема политического объединения Китая: позиции вовлеченных сторон // Сборник, посвященный памяти Гиви Кигурадзе. Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и Америки Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили. Кафедра новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Тбилиси, 1998. – С.40-50.
2. США, КНР і Тайвань: трикутник взаємодії і суперечностей в 90-і роки ХХ ст. // наукові записки Академії наук вищої школи України. – Вип.2. – К., 1999. – С.22-31. (Співавтор Гончар Б.М.)
3. Тайвань у військово-стратегічних планах США і проблема об`єднання Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. – Вип. 46. – С.33-36. (Співавтор Гончар Ю.Б.)
4. Проблема впливу визначення терміна “один Китай” на перспективи об`єднання між КНР та Тайванем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сходознавство. – 2001. – Вип.6. – С.73-79.
5. Один з азійських “тигрів” // Політика і час. – 2001. – №12. – С.76-83.
6. Американо-китайські відносини та фактор безпеки Тайваню в 1990-і роки (сприйняття Вашингтоном деяких конфліктних аспектів) // Сходознавство. – 2001. – №13-14. – С.38-49.
7. Демократія та суспільство: історичний досвід Тайваню // Історичний журнал. – 2003. – №2. – С.43-49.
8. Китайсько-тайванські відносини: економічне взаємотяжіння та політико-ідеологічні суперечності // Східний світ. – 2003. – №2. – С.103-113.
9. Новий зміст “старих” проблем (Американо-китайські відносини) // Політика і час. – 2003. – №8. – С.76-82.
10. КНР – Латинська Америка: реалії економічного співробітництва та політичний підтекст // Науковий вісник Дипломатичної Академії при МЗС України. – 2004. – Вип. 10. – Ч.ІІ. – С.30-42.
11. Вплив політики адміністрацій Б.Клінтона (1993-2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці // Східний світ. – 2005. – №2. – С.95-101.
12. Холодне рукостискання на фоні гарячої «дипломатичної війни» (китайсько-тайванське суперництво як протиборство двох зовнішньополітичних стратегій) // Китайська цивілізація: історія та сучасність. – 2005. – С.78-90.
13. Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова ідейно-теоретична й правова основа (1979-1990) // Східний світ. – 2006. – №2. – С.95-100.
14. Тайвань в американській політиці „стримування та ізоляції” КНР на Далекому Сході (1949-1969 рр.) // Вісник Київського національного інуверситету імені Тараса Шевченка. Історія. 2006. – Вип. 87-88. – С.53-56.
15. Комуністична Партія Китаю в державно-суспільній системі КНР у період „Реформ та відкритості”: спроби пристосування до нових суспільно-політичних реалій // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – Київ, 2007. – С.117-123.
16. Не друзья и не враги: американо-китайские отношения на рубеже веков // Атташе. Военная дипломатия. – 2007. – №3. – С.26-31.
17. Кризи 1995-96 рр. у Тайванській протоці: ключові стимули та моделі поведінки трьох сторін // Східний світ. – 2007. – №4. – С.88-93.
18. Inertia of the Past and Impacts of the Future. Political Crises of 2004-05 and 2007 in Ukraine and Foreign Policy Implications // Journal of Russian Studies (Graduate Institute of Russian Studies. National Chengchi University. Taipei. Taiwan). – June 2008. – №8. – PP.55-78