IMG_4281

Victoria Pilkevich

Ph.D. in History, Assistant Professor

 

Народилася 31 травня 1985 року в м. Переяслав-Хмельницький. З 2002 по 2007 роки – студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 по 2010 роки навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистила дисертацію на тему “Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991 – 2009 рр.)” (науковий керівник – к.і.н., доцент Комаренко О.Ю.). З 2011 року працює асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів – історія міжнародних відносин, міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО і ін.).

Вибрані публікації:

Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини / В.О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2008. – № 95. – С. 84–87; Збереження нематеріальної культурної спадщини як один з важливих напрямків діяльності країн СНД в ЮНЕСКО / В.О. Василенко // Гілея. – 2009. – Вип. 26. – С. 126–132; Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти / В. О. Василенко // Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 98. – С. 6–9; Місце культурних та природних пам’яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О.Ю. Комаренко, В.О. Василенко / Вісник КНУ ім. Т Шевченка. – 2009. – № 97. – С. 34–36; Діяльність ЮНЕСКО по збереженню світової спадщини людства / В.О. Василенко // Шевченківська весна: матеріали науково-практичної конференції молодих учених. – К., 2008. – Вип. IV, ч. 2. – с. 65 – 67; Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини / В.О. Василенко // Дні науки історичного факультету: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2008. – Вип. І, ч. 2. – С. 24–27; Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти / В.О. Василенко // Дні науки історичного факультету: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2010. – Вип. ІІІ, ч. 2. – С. 111 – 113