Papenko

Nataliya Papenko

Ph.D. in History, Docent (Assosiate Professor)

 

Народилася у м. Києві. Закінчила історичний факультет Київського університету (за фахом – історик, викладач історії). Провідний доцент вказаної кафедри. Захистила кандидатську дисертацію «Створення Німецької комуністичної партії та її боротьба за соціальний прогрес та нормалізацію відносин між СРСР та ФРН (1968 – 1976)».

Фахівець з нової історії країн Західної Європи та США, історії Німеччини та Австрії.
Проходила стажування у Німеччині.

Викладає нормативні курси: «Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки», «Всесвітня історія», «Сучасна політична історія країн світу», спецкурси «Німецько-українські відносини: ґенеза становлення та розвиток», «Українці в національних процесах Австро-Угорської імперії».

Автор 50 наукових статей та 33 науково-методичних праць.
Серед них:
Навчальні посібники:
- Всесвітня історія. Хрестоматія з нової історії ХV ст. – 50-60-ті роки ХІХ ст. – К., 2001. (8 друк. арк.);
- Історична наука: термінологічний і понятійний довідник (у співавтор.). – К., 2002.
Наукові статті:
- Репараційне питання в Німеччині в роки Веймарської республіки (1919-1922) // Історичний журнал, 2004. – Вип. 12. – с. 67-75;
- До питання про критерії західноєвропейського абсолютизму та абсолютної монархії // Історичний журнал, 2006. – Вип. 1. – С. 71-76;
- До питання про становище українців в Австро-Угорщині в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник КНУ. Історія. 2008. – Вип. 94. – С. 40-44.
- Політика уряду Г. Брюнінга та позиція соціал-демократів Пруссії упродовж 30-х рр. ХХ ст. // Вісник КНУ. Історія. 2011. – Вип. 104. – C. 47-50.