Pavlenko

Ph.D. in History, Docent

 

 

Народився 16 квітня 1956 року в м. Києві. Кандидат історичних наук, доцент. В 2004 р. було присвоєне почесне звання «Залужений працівник освіти України», «Відмінник освіти України». В 1978 році поступив на історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1983 р.

Після закінчення університету був залишений на роботі на історичному факультеті на посаді старшого лаборанта, а з 1984 року переведений на викладацьку роботу на посаду асистента.

У 1991 році без відриву від виробництва захистив кандидатську дисертацію і з лютого 1992 року працює на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн на посаді асистента, а з грудня 1992 р. на посаді доцента.

У лютому 1992 р. був призначений заступником декана історичного факультету з виховної роботи, а з грудня 1993 р. по серпень 2005 р. працював заступником декана історичного факультету з навчальної роботи.

Працюючи на факультеті Павленко В.М. розробив і читає курси з “Історії міжнародних відносин”, “Новітньої історії зарубіжних країн”, “Розвитку європейської інтеграції”. Під керівництвом доц. Павленка В.М. виконано та захищені 10 кандидатських дисертації, він є автором більш ніж тридцяти наукових та науково-методичних праць, які присвячені міжнародн6им відносинам історії Європи, історіографії.

Є автором навчального посібника «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)» та співавтором навчального посібника «Історія міжнародних відносин під час Другої світової війни (1939-1945 роки)», підручник «Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.)»