Komarenko

Oleksandr Komarenko

Ph.D. in History, Docent (Assosiate Professor)

 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн. В 1986 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення університету з жовтня 1986 по жовтень 1989 р. – аспірант денного відділення історичного факультету. Захистив кандидатську дисертацію в 1990 році.

 

З жовтня 1989 р. і по теперішній час працює університеті: в жовтні 1989-1994 рр. – асистент кафедри історії народів Росії (тепер – кафедра історії Росії);

Січень 1995 р. – вересень 1996 р. – доцент кафедри історії Росії;
З вересня 1996 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн; водночас з травня 2002 р. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи.

За час роботи в університеті розробив і читає нормативні курси з новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки в 1918-1945 рр., історії країн Скандинавії, спеціальні курси з історії зарубіжних країн. Наукові інтереси – історія України та Росії в роки І світової війни, новітня історія США, історія країн Скандинавії. Опублікував близько 30 наукових та методичних праць. Серед них:
Александр Шляпников – историк российского рабочего движения в годы первой мировой войны // Отечественная история. – 1992. – № 6 (Россия);
До питання про допомогу США Україні в боротьбі з голодом 1921-1923 рр.// Історичний журнал. – 2003. – № 2 та інші.

Відповідальний секретар “Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія”. Член Вченої ради університету, член Вченої ради історичного факультету.

В 1994 р. отримав стипендію імені У. Фулбрайта, за якою 8 місяців працював в Стенфордському університеті (США). За запрошенням університету Айови (США) в 2002 – 2003 рр. читав нормативний курс лекцій.