knu_glavnaya

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн бере свій початок від кафедри загальної історії, яка була єдиною кафедрою історичних дисциплін, заснованого в 1834 році Імператорського університету Святого Володимира.

Нині на кафедрі працюють: завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Б.М. Гончар, доктор історичних наук, професор О.П. Машевський, кандидати історичних наук, доценти Н.Д. Городня, Т.А.Грищенко, О.Ф. Іванов, О.Ю. Комаренко, В.М. Павленко, Н.С. ПапенкоО.О. СухобоковаМ.А. Таран, Н.І.Шевченко, кандидати історичних наук, асистент В.О. Пількевич, старший лаборант О.П. Дермельова, старший лаборант Ю.І. Дмітракова.

Кафедра розробляє і викладає нормативні і спеціальні курси з історії країн Західної Європи, США, Азії, Африки, Латинської Америки XVII-XXI ст., міжнародних відносин цього періоду для студентів історичного факультету, а також факультетів філософії, політології. Значна увага на кафедрі приділяється вивченню сучасної історії зарубіжних країн.

Кафедра має потужну наукову школу, готує фахівців для наукових, державних установ, вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів. За останні двадцять років на кафедрі захистили дисертації близько сорока докторантів та аспірантів. Провідним напрямком дисертаційних досліджень є міжнародні відносини, а також актуальні проблеми нової та новітньої історії країн Європи і Америки, Азії і Африки. Викладачі кафедри є плідними науковцями, про що свідчать їхні лекції, наукові публікації, участь в наукових конференціях і круглих столах, виступи на радіо і телебаченні.

Кафедра відкрита до співпраці з університетами і науковими установами України, ближнього і дальнього зарубіжжя, зацікавлена в розвитку між університетського і міжнародного співробітництва.

Oсновна цінність кафедри – це її студенти і вихованці, заради них кафедра працює вже понад 175 років.

Поєднання міцних класичних традицій, закладених декількома поколіннями викладачів, з новаціями; потужний науковий і педагогічний потенціал; здібні студенти, відкриті до нових знань, навичок і вмінь визначають нинішнє обличчя кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.