OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доктор історичних наук, професор

 

Після закінчення аспірантури у 1974 році Борис Михайлович незмінно працює на кафедрі: асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. У 1974 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему “Середземноморська політика США (1968-1973 рр.)”. У 1976-1983 рр. працював заступником декана історичного факультету.

Борис Михайлович Гончар 1994 році захистив докторську дисертацію на тему “Фактор регіональних конфліктів у процесі формування та реалізації політики США щодо СРСР в 70-80-і роки”, у 1995 р. отримав звання професора.

Викладає на історичному факультеті нормативний курс з Нової історії країн Західної Європи та США і спецкурси.

Ним надруковано понад 90 наукових і навчально-методичних праць, понад 150 статей в енциклопедичних виданнях. Він є співавтором підручника для студентів вищих навчальних закладів “Міжнародні відносини та зовнішня політика 1900-2000 роки” (К. 2001), навчальних посібників “Всесвітня історія” (К. 1999, 2002, 2011), “Нова історія. Ч.2. Кінець ХУІІІ – початок ХХ ст. Навчальний посібник для 9 класу” (К. 2000, 2002), «Нова історія країн Європи та США (1870-1918)» (К. 2008).

Професор Б. М. Гончар сформував свою наукову школу американістів і міжнародників.

Ним було підготовлено 2 доктори історичних наук: Яковенко Н.Л. «Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» (2005), Машевський Олег Петрович «Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. ХІХ ст. – 1918 р.)» (2010) і 25 кандидати наук.

Професор Б.М. Гончар є членом Спецради історчного факультету, Вченої ради університету, редколегії низки наукових збірників. Він виступав опонентом на захисті понад 25 докторських і кандидатських дисертацій. У 1998-2001 роках був членом експертної ради ВАК України.

За успіхи в навчальній роботі та особистий внесок у підготовку фахівців – істориків у 1999 році нагороджений Міністерством освіти і науки України відзнакою “Відмінник освіти України”. В 2004 р. було присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки».

 

Список деяких останніх наукових публікацій 

1. Геостратегічний “порядок денний” для НАТО: точка зору з.Бжезинського // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2011. Вип. 101. С. 11-13.

2. США і ООН : деякі проблеми взаємовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових раць. ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка. К., 2011. Вип. 96, ч.1. – С. 63-70.

3. Війна США в Афганістані і  адміністрація Б.Обами // Б.М.Гончар, Ю.Б. Гончар. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. -  Луганськ, грудень 2010. № 23 (210). – С. 20-29.

4. Американська адміністрація Барака Обами та іранська ядерна програма // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія “Історія”. –  Миколаїв, 2010. Вип 147. т. 154. – С. 69-73.

5. Барак Обама і зовнішньополітична спадщина Джорджа Буша-молодшого (кризові аспекти) // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – К, 2009. – Вип. 96. – С. 4-6.