Posted by Administrator On September - 18 - 2016 0 Comment

ШАНОВНІ СХОДОЗНАВЦІ! Історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн запрошує до участі в науковій конференції
X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ» КИЇВ – 22 ВЕРЕСНЯ 2016 Р.
Пропонуємо програму конференції:
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КИТАЄЗНАВЦІВ
ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. Ю. КРИМСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ДВНЗ “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
ЄВРАЗІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Л. Н. ГУМІЛЬОВА
(АСТАНА, КАЗАХСТАН)
ПРОГРАМА
10:00 – 10:55 – Реєстрація (аудиторія №329)
11:00 – 13:00 – Пленарне засідання (аудиторія №329)

ПАТРИЛЯК Іван, д. і. н., професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітальне слово
ЧЖЕН Вей, радник з політичних питань Посольства КНР в Україні. Вітальне слово
МАШЕВСЬКИЙ Олег, д. і. н., професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перспективи розвитку сходознавства на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЛОДКОВСЬКИЙ Юрій, к. е. н., доцент, декан факультету міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Перспективи досліджень сучасного Китаю у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана
ГОНЧАРУК Андрій, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Геополітичне значення України для Китаю
ГРЕБНЄВ Георгій, DPhil, Оксфордський університет. Китайські до-буддійські “Сутри”: випадок для порівняльного вивчення древніх текстуальностей
Кіктенко Віктор, д. філос. н., завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Історичний дискурс у традиційному і сучасному Китаї
УРУСОВ Володимир, член правління Української асоціації китаєзнавців. Україна – Китай: Іван Чирко та Ге Баоцюань

13:00 – 14:00 – кава-брейк (аудиторія 333)

14:00 – 17:00 – Секція І. КИТАЙ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ (аудиторія 349)
головує Андрій ГОНЧАРУК, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України
БОРДІЛОВСЬКА Олена, д. політ. н., Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Китай – Індія – Іран: відносини в контексті “Азійського сторіччя”
ДУДКО Ірина, д. політ. н., професор, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». ПОГОРЄЛОВА Інна, к. і. н., доцент кафедри політичної історії. Китай у зовнішній стратегії США: партнер чи супротивник?
КОВАЛЬ Олексій, журналіст-міжнародник, член правління Української асоціації китаєзнавців. Новий світовий лад і реформа системи міжнародних відносин: погляд з Пекіну
КОШОВИЙ Сергій, головний спеціаліст відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Роль китайського експертного середовища у формуванні сучасного порядку денного країни
МИКАЛ Олена, к. і. н., доктор філософії (університет Васеда, Токіо, Японія). Збіжність інтересів Китаю та Японії в Україні
ТАРАН Макар, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Легізм Хань Фейцзи та його контекстуалізація в теорії міжнародних відносин
Чжен Віра, завідуюча кафедрою східних мов Київської гімназії східних мов №1. Стратегія “м’якої сили” в проведенні політики реформ і відкритості
UGWU Victor, PhD student of Department of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv. Africa’s China Policy: a Positive Stereotype of Dependency Theory

14:00 – 15:00 – Секція ІІ. СУЧАСНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ (аудиторія 203, 2-й поверх, головний корпус КНЕУ, пр. Перемоги, 54/1)
головує Лариса АНТОНЮК, д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
АНТОНЮК Богдан, аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Розвиток розумних міст в системі конкурентного лідерства Китаю
АНТОНЮК Лариса, д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ЧЕРКАС Наталія, к. е. н. докторант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Конкурентне лідерство Китаю у секторі високих технологій
ВІНСЬКА Оксана, к. е. н., доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ТОКАР Володимир, д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Empowering Women for Socioeconomic Progress in China
ГОЛОД Віта, к. е. н., член правління Української асоціації китаєзнавців. Передумови та наслідки включення юаню до списку валют СПЗ
ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ Олександр, д. е. н., професор, Тернопільський національний економічний університет. Соціальні ініціативи Китаю в контексті розвитку економіки добробуту
ІЛЬНИЦЬКИЙ Денис Олександрович, к. е. н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Китай у глобальному науково-освітньому просторі: стратегії інтелектуального прориву
ЛАВРИНЕНКО В. М., к. е. н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ЛОГІНОВ М. М., к. і. н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Історикоекономічні запити господарського розвитку та економічної думки Давнього Китаю
МАКАРЕНКО Ігор, к. е. н., директор Інституту еволюційної економіки КНР. Інноваційний розвиток економіки: макроекономічний аспект
ОВРАМЕЦЬ Михайло, к. політ. н., Українська асоціація китаєзнавців. Соціально-політичні та економічні перспективи українсько-китайських відносин
ОЛІЙНИК Олег, к. е. н., старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку Китаю
ОЛЬШЕВСЬКА Ірина, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сучасні особливості розвитку Азійсько-Тихоокеанського міграційного центру
ХОМЕНКО Ольга, к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Інноваційна конкурентоспроможність регіонів КНР
ЦИРКУН Олена, ст. викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Бенчмаркінг інноваційних стратегій дослідницьких університетів США та Китаю
ЧЕРНИЦЬКА Тетяна, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Реалізація національних економічних інтересів Китаю в умовах трансформації системи міжнародної безпеки.
ШАПОВАЛОВА Олена. Нові горизонти туристичного обміну: Україна – Китай

15:00-17:00 – Круглий стіл: “Перспективи китайського бізнесу в Україні” (представники Китайської Торгової Асоціації) (аудиторія 203, 2-й поверх, головний корпус КНЕУ, пр. Перемоги, 54/1)

14:00 – 17:00 – Секція ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРА (аудиторія 449)
головує Віктор КІКТЕНКО, д. філос. н., завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
КАПРАНОВ Сергій, к. філос. н., старший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Окакура Тенсін та його погляди на китайську культуру
КОСТЕНКО Андрій, МІНОСЯН Андрій, ЮРЧЕНКО Любов, Харківський державний університет харчування і торгівлі. Людина і природа в давньокитайській філософії
КУПЧИК Олег, к. і. н., доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. До питання встановлення Китайською Республікою дипломатичних відносин з УСРР (1922 р.)
КУПЧИК Яна, к. і. н., асистент кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Китайці в КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1950-ті – початок 1960-х років)
ЛАХ Роман, студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Китаєзнавчі студії у публіцистичній та науковій діяльності Івана Світа (1897-1989)
МАКСІМЮК Катажина, доктор наук, професор Інституту історії і міжнародних відносин, Університет природничих і гуманітарних наук (Седльце, Польща). Роль ірансько-китайської дипломатії в військово-політичної ситуації на Далекому Сході в VI ст. н. е.
МАРКОВ Дмитро, молодший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Мандалічні центри Непалу і Піднебесна: дипломатичні місії князів Рамавардхана (Рама), володарів Банепи, до Китаю і їх роль
МОСКАЛЬ Роман. “І цзін” та література, мистецтво, наука
ПИЛИПЧУК Ярослав. кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. Відносини Імперії Мін з Моголістаном і його удільними володіннями
СПІЧЕК Ярослав, студент Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Проблема людини у філософії Ян Чжу
ЦВЄТКОВА Лариса, доцент кафедри народної хореографії КНУКіМ. Міфопоетичні засади давньокитайського танцювального мистецтва
ЦЮЛЮПА Богдан, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. КДУ ім. Т. Г. Шевченка в Китаї (1950-ті – початок 1960-х років)
HANG Lin, Dr., Department of History, Hangzhou Normal University, China. Game Played by the “Barbarians”: Polo, Cultural Change, and National Identity on China’s Northern Borders, ca 900 – 1300
SOBOLEWSKI Leszek, MD, University of Warsaw. The role of migrants from China in the history of Vietnam until 17th Century

14:00 – 17:00 – Секція ІV. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ КИТАЙСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (аудиторія 457)
головує Надія КІРНОСОВА, к. філол. н., доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГОБОВА Євгенія, к. філол. н., молодшій науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. “Українська ситуація” та сторони російсько-українського конфлікту в китайських ЗМІ
ДЖЕЛІЛОВ Ахтем, доктор філософії, к. філол. н., доцент, науково-дослідне товариство “Історія та психологія стародавніх народів Криму”. Семантична інтерпретація китайських ієрогліфічних фразеологізмів коса соно в сучасному корейською мовою
КІРНОСОВА Надія, к. філол. н., доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Трактати Ґуньсуня Луна: проблеми перекладу
МУРАШЕВИЧ Катерина, к. філол. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Художньо-стилістичні засоби реалізації контрасту у китайській поезії ХХ ст.
МУСІЙЧУК Вікторія, к. філол. н., старший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Метафора сусідства у концептуалізації образу Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі
ОГНЄВА Олена, к. і. н., старший науковий співробітник відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Тибетська транскрипція Шерлока Холмса
ПИРОГОВ Володимир,  к. філол. н., завідувач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету. Історичні витоки та архітектоніка китайського ієрогліфічного письма у зіставному аспекті
ШЕКЕРА Ярослава, к. філол. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Механізми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: ієрогліфічна складова
ЧИЖЕВСЬКА Єлизавета, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лексичні репрезентації концепту шлюб у китайській мові

You must be logged in to post a comment.