Posted by Administrator On March - 14 - 2016 0 Comment

Програма конференції

11.00 – 12.00 – реєстрація учасників (Головний корпус, біля ауд. 329)

12.00 – 13.30 – пленарне засідання (Головний корпус, ауд. 329)

13.30 – 14.15 – кава-брейк (Головний корпус)

14.15 – 14.30 – відкриття експозиції, присвяченої пам’яті професора Б.М. Гончара (Головний корпус, Музей історії університету)

14.30 – 16.15 – засідання секцій (Головний корпус)

══════════════════════════════════════════════════════

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

══════════════════════════════════════════════════════

 

17 березня 2016 р.

 

Головний
корпус Київського національного університету імені

Тараса
Шевченка (вул. Володимирська, 60), ауд. 329.

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

головуючий – доктор
історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка Машевський Олег Петрович

 

ВСТУПНЕ СЛОВО

декан
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор історичних наук, професор

Патриляк Іван Казимирович

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:

ректор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор
філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, Надзвичайний
і Повноважний Посол

Губерський
Леонід Васильович

 

директор
Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», д-р іст. наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кудряченко Андрій Іванович

 

Аташе з питань
культури Посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні
 Шері
Бистрянські

Attache for Cultural Affairs Embassy of USA in Ukraine

Mrs. SheriBystryanski

 

Радник з питань
преси, освіти та культури Посольства Сполучених
Штатів Америки в Україні Конрад
Тернер

Counselor for Public Affairs and CultureEmbassy of USA in Ukraine  Conrad Turner

 

  директор Американських Рад з міжнародної
освіти в Україні

Бачинський Ярема

 

● в.о.
ректора, перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України канд.
іст. наук, доцент, заслужений працівник освіти і науки України

Ціватий В’ячеслав Григорович

 

директор
Програми імені Фулбрайта в Україні

Коломієць Марта

 

начальник
відділу США та Канади Міністерства закордонних справ України

Кулініч Микола Миколайович

 

 

ВИСТУПИ:

 

Україна
і США – імперативи стратегічного партнерства в умовах глобальних потрясінь

 

академік
НАН України, доктор економічних наук, професор, Надзвичайний та Повноважний
Посол України в
США (1992-1994).

Білорус Олег Григорович

 

 

 Становлення
та розвиток українсько-американських відносин в 1990-х рр.

 

доктор
медичних наук, Надзвичайний та Повноважний
Посол України в
США (1994-1998).

Щербак
Юрій Миколайович

 

 

 Борис Михайлович Гончар: слово про вченого та
педагога

 

доктор
історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Машевський Олег Петрович

 

 

·
USA and Ukraine`s twisted path to democratic
development in XXI cent.

 

кандидат
історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Таран Макар Анатолійович

 

══════════════════════════════════════════════════════

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

══════════════════════════════════════════════════════

 

Секція 1.
Українсько-американські відносини:

історія,
сучасний стан та перспективи

 

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 461)

 

модератори:

д-р. іст. наук,
доцент    Городня Наталія Данилівна

канд. іст. наук, доцент Комаренко Олександр Юрійович

канд. іст. наук, доцент Шевченко Наталія Ігорівна

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Українсько-американські відносини на сучасному етапі

 

д-р іст. наук,
професор Віднянський Степан Васильович,
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин і
зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України

 

·
Політика США у
сфері нерозповсюдження ядерної зброї та Україна

 

д-р іст. наук, старший науковий співробітник Потєхін Олександр Володимирович, головний
науковий співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Американсько-українські відносини в світлі викликів
ХХІ століття

 

д-р політ. наук,
професор Худолій Анатолій Олексійович,
декан факультету романо-германських мов, Національний університет Острозька
академія

 

·
Одеса в американсько-російських наукових та
технічних контактах другої половини ХІХ ст.

 

д-р іст. наук,
професор Дьомін Олег Борисович,
завідувач кафедри нової та новітньої історії, Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова

 

·
 Україна – США: дилеми стратегічного
партнерства

 

д-р політ. наук,
професор Чекаленко Людмила Дмитрівна,
завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії, Дипломатична академія
України МЗС України

 

·
Україна в політиці США у 1991-2014 рр.

 

д-р іст. наук,
доцент Городня Наталія Данилівна,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Modern Ukraine in the light of concepts by American
scholars

д-р іст. наук,
професор Орлова Тетяна Володимирівна,
професор кафедри історії для гуманітарних факультетів, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
Політика США щодо
переміщених осіб у повоєнний період в Німеччині: українська проблема

 

канд. іст. наук Юшкевич Володимир В’ячеславович,
докторант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Передова група генерального консульства США в Києві:
завдання та форми діяльності

 

д-р іст. наук,
професор Матяш Ірина Борисівна,
провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних зв’язків та
зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України

 

·
 Американські
консули на Півдні України (1829-1919)

 

д-р іст. наук,
професор Тригуб Олександр Петрович, завідувач кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики Чорноморський державний університет імені Петра
Могили;

канд. іст. наук Вовчук Людмила Анатоліївна, старший
викладач кафедри Міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський
державний університет імені Петра Могили

 

·
Перегук і витоки українсько-американських взаємин

 

д-р іст. наук,
професор Кірсенко Михайло Володимирович,
професор кафедри історії, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

 

·
До виборчої кампанії 2016 у США

 

д-р іст. наук,
професор Цвєтков Олександр Глібович,
професор, старший науковий співробітник, Дипломатична академія України при МЗС
України

 

·
Відродження
концепції Міжмор`я в контексті україно-американських відносин

 

д-р іст. наук,
професор Тодоров Ігор Ярославович, професор кафедри міжнародних студій і суспільних комунікацій,
Ужгородський національний університет

 

·
Українське питання в політиці США за доби холодної
війни

 

д-р політ. наук,
професор Головченко Володимир Іванович,
професор Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

·
Гуманітарний аспект американсько-українських
відносин на початку 1920-х рр.

 

канд. іст. наук,
доцент Комаренко Олександр Юрійович, доцент
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
Американці в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

 

канд. іст. наук,
доцент Шевченко Наталія Ігорівна,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
США у зовнішній політиці УСРР на початку 1920-х
років

 

канд. іст. наук,
доцент Купчик Олег Романович, доцент
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації
допомоги) за часів голоду 1921-1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках
енциклопедичних видань радянської доби

 

канд. іст. наук Погромський Віктор Олександрович,
докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський
державний університет імені Петра Могили

 

·
Співпраця американських єврейських добровільних
товариств та українських більшовиків з подолання наслідків голоду
1921-1923 рр. в Україні

 

д-р іст. наук,
доцент Доценко Віктор Олегович, Університет Державної фіскальної служби України

 

·
Феномен демократії в контексті кордонних цивілізацій
України та США

 

д-р філос. наук,
професор Ковальчук Наталія Дмитрівна, професор
кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка

 

·
«Важко
переоцінити роль України…»: екпертні висновки Збігнева Бжезінського

 

д-р іст. наук,
професор Пронь Тетяна Михайлівна, професор кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін, Київський національний університет культури і мистецтв, Миколаївська
філія

 

·
Деятельность американской еврейской агрономической
корпорации Агро-Джойнт в Крымской АССР в 1920-1930-х годах

 

д-р іст. наук,
доцент Кондратюк Григорій Миколайович, доцент
кафедри історії, Кримський інженерно-педагогічний університет

 

·
Америка і Європа: традиційні чинники суперництва на
початку XXI століття

 

канд політ. наук
Годлюк Альона Миколаївна, науковий
співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Зв’язки КДУ ім. Т. Г. Шевченка з
науковими установами й вузами США (середина 1950-х – середина 1970-х років)

 

канд. іст. наук Купчик Яна Іванівна, асистент кафедри
історії філософії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Роль одеських науковців у розвитку відносин у галузі
культури із США в першій половині ХХ століття

 

канд. іст. наук, доцент Левченко Валерій Валерійович,
Одеський національний морський університет

 

·
Пріоритети партнерства зі Сполученими Штатами
Америки в контексті посилення обороноздатності України

 

канд політ. наук Осадча Оксана Леонідівна

 

·
Проблема
рееміграції українських переміщених осіб із Західної Німеччини до США по завершенні
Другої світової війни

 

канд. іст. наук, доцент
Подобєд Олена Андріївна
, Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова

 

·
Політика США
щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами
преси Херсонської та Бессарабської губерній)

·
 

канд. іст. наук, доцент
Сидун Ірина Володимирівна
, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова

 

·
Російська агресія проти України та позиція
Сполучених Штатів Америки у вирішенні конфлікту

 

канд. іст. наук Хан Євген Вікторович

 

·
Американо-українські відносини у сфері космічної
діяльності (комерційний аспект)

 

Журавльова Людмила Віталіївна, викладач кафедри
всесвітньої історії, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

 

·
Діалог і співробітництво інтелектуальних еліт
України та США. Конкретний досвід новітнього періоду

 

аспірантка Голованова Наталя Вікторівна, спеціаліст, Національна рада України
з питань телебачення і радіомовлення; аспірантка, Харківський регіональний
інститут, Національна академія державного управління при Президентові України

 

·
Стратегія президента США Барака Обами:
політико-дипломатичний аспект

 

аспірант Волошин Микола Юрійович, Дипломатична
академія України при МЗС України

 

·
Місія УНР у США в 1919 – 1921 рр.: проблеми
становлення

 

аспірантка Ластовець Наталія Олександрівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

 

Секція 2. Зовнішня політика США: глобальні та
регіональні аспекти

 

Підсекція 1. Глобальні
аспекти зовнішньої політики США

(Головний корпус,
історичний факультет, ауд. 346)

 

модератори:

д-р. іст. наук, професор  Машевський
Олег Петрович

канд. іст. наук, доцент    Таран
Макар Анатолійович

канд. іст. наук, асистент Пількевич Вікторія Олександрівна

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Зовнішня політика і дипломатія США ХХІ століття:
інституціонально-кадровий і регіональний аспекти

 

канд. іст. наук, доцент Ціватий
В’ячеслав Григорович
, в.о. ректора, перший проректор Дипломатичної академії
України при МЗС України, заслужений працівник освіти і науки України

·
Зовнішньополітичні
пріоритети США напередодні президентських виборів 2016 р.

 

д-р політ. наук, професор
Шевчук Олександр Володимирович
, декан факультету політичних наук, професор кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний університет
ім. Петра Могили

 

·
Відносини між
США та Народною Федеративною Республікою Югославією в період «Конфлікту
Тіто-Сталін»

 

д-р іст. наук, професор Яровий
Валерій Іванович
, завідувач кафедри історії слов’ян, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка.

 

·
Роль США в
трансформації європейської системи безпеки в постбіполярні часи

 

д-р політ. наук, професор Дудко
Ірина Дмитрівна
,

завідувач кафедри політичної історії,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

·
Європейський та
світовий розвиток в умовах історичного розриву: прогнози та реалії (поч. ХХІ
ст.)

 

д-р іст. наук, професор Киридон
Алла Миколаївна
, директор,
Державна
наукова установа «Енциклопедичне видавництво»

 

 

·
Cybersecurity on US Social Networks

 

д-р політ. наук, професор Зернецька Ольга Василівна, в.о.
завідувача відділу глобальних і цивілізаційних процесів, ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»

 

·
Співробітництво
між Україною та США у світлі міжнародного права

 

д-р юрид. наук, професор Мережко
Олександр Олескандрович
,
завідувач
кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет

 

·
США в системі міжнародних відносин після 1991 року:
концептуалізація проблеми

 

д-р іст. наук, професор Троян
Сергій Станіславович,
кафедра зовнішньої політики і дипломатії,
Дипломатична академія України при МЗС України

 

 

·
Багатополярність
як структурна характеристика міжнародної системи

 

канд. іст. наук, доцент Толстов
Сергій Валеріанович,
завідувач відділу трансатлантичних досліджень, ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
М’яка
сила як інструмент непрямого управління міжнародними процесами

 

      д-р
політ. наук,

професор Ткач Олег Іванович, професор кафедри політології, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Пріоритети
міжнародно-політичної діяльності в стратегіях національної безпеки США

 

      д-р іст.
наук, професор Яковенко Наталія
Леонідівна,
професор кафедри міжнародних організацій і дипломатичної
служби, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка;

канд. іст. наук, доцент Піскорська Галина Андріївна, доцент, старший науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

·
Реалізація програми технічної допомоги Президента
США Г. Трумена «Point Four» в архівній сфері

 

      д-р іст. наук, доцент Левченко Лариса Леонідівна, доцент
кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили,
директор Державного архіву Миколаївської області

 

·
Політика США «перезавантаження» відносин із Росією
та стратегія «залучення» Китаю: подібні завдання, – протилежний результат.

 

канд. іст. наук, доцент Таран
Макар Анатолійович
, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Таємні операції
радянських спецслужб проти США напередодні та в роки Другої світової війни

 

      канд.
іст. наук, професор Пивовар Сергій
Федорович,
професор кафедри новітньої історії України, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
ЮНЕСКО-США: особливості взаємовідносин

 

      канд. іст. наук, Пількевич Вікторія Олександрівна, асистент кафедри нової та
новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

·
Внешняя политика Республики Техас (1836-1845 гг.) в
контексте системы международных отношений первой половины ХІХ в.

 

      канд. іст. наук, доцент Ковальський Станіслав Валентинович, доцент
кафедри нової та новітньої історії, заступник декана історичного факультету,
Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова

 

·
Еволюція
зовнішньої політики США: від Джорджа Буша до Барака Обами

 

      канд.
іст. наук Лакішик Дмитро Михайлович, старший
науковий співробітник,
ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
«Мозкові центри» і процес прийняття
зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого

 

      канд.
політ. наук Габро Ірина Володимирівна,
старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики,
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

 

 

·
Модель
багатополярної системи міжнародних відносин: стабільність і конфліктогенність

 

      канд.
політ. наук, старший науковий співробітник
Розумюк Володимир Михайлович,
провідний
науковий співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Політика США у
питаннях контролю транспортних кордонів

 

      канд.
іст. наук, доцент

Романуха
Олександр Миколайович,
Донецький
національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

·
Перспективи збереження глобального лідерства США в постбіполярній
міжнародній системі

 

      канд.
політ. наук Фесенко Микола Васильович, старший
науковий співробітник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Зовнішня
політика США на початку ХХІ ст.

 

      канд.
іст. наук Хачатрян Асмік Едіківна, старший
викладач кафедри гуманітарних дисциплін, Єреванський державний лінгвістичний
університет імені В.Я. Брюсова


·
Різноманітні контексти міжнародних стейкхолдерських
відносин США

 

кандидат наук
державного управління Акулов-Муратов Владислав
Вікторович
, докторант, Національна
академія державного управління при Президентові України;

Будько Ольга
Ярославівна,
другий секретар Посольства
України в США, Міністерство закордонних справ України

 

·
Міжрегіональні відносини в трикутнику США – ЄС -
Східна Азія –виклики сучасності

 

Чабала Наталія Петрівна, методист навчально-дослідницького центру інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Особливості здійснення публічної та культурної
дипломатії США

 

      аспірант Гавриленко Ілля Ігорович, кафедра
міжнародних організацій і дипломатичної служби, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

 

·
Силові і несилові засоби в зовнішній політиці США в
1950 – 60-х роках

 

      аспірант
Годлевський Максим Сергійович, кафедра
нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

·
Дослідження проблем зовнішньої політики США
науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

      аспірантка Мінгазутдінова Галина
Ігорівна,
кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка.

 

 

 

Секція 2. Зовнішня політика США: глобальні та
регіональні аспекти

 

Підсекція 2. Регіональні аспекти зовнішньої політики
США

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 349)

 

модератори:

канд. іст. наук, доцент       Грищенко
Тарас Арнольдович

д-р. іст. наук, професор     Мартинов Андрій Юрійович

канд. іст.наук, докторант   Юшкевич
Володимир В’ячеславович

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Американський
чинник трансформації Близького Сходу

 

д-р іст. наук, професор Коппель
Олена Арнольдівна
, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої
політики, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка;

аспірант Гаспарян Аргам Леонідович, кафедра
міжнародних відносин і зовнішньої політики, Інститут міжнародних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Близькосхідна
політика адміністрації Б.Обами

 

д-р політ. наук, професор
Скороход Юрій Степанович
, Інститут міжнародних відносин, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Політика США
щодо Чорноморського регіону в період Першої світової війни

 

д-р іст. наук, професор
Машевський Олег Петрович,
завідувач кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Євросоюз – США: Трансатлантична угода про свободу
торгівлі та інвестицій: історія і сучасність

 

д-р іст. наук, професор Мартинов
Андрій Юрійович,
провідний
науковий співробітник відділу міжнародних відносин і зовнішньої політики
України, Інститут історії України НАН України

 

·
Криза і розпад СРСР на початку 1990-х рр.: погляд
Збігнєва Бжезінського

 

канд. іст. наук, доцент Грищенко
Тарас

Арнольдович, доцент кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

·
США та ідея створення об’єднаної Європи

 

д-р іст. наук, професор Священко Зінаїда
Василівна,
професор
кафедри загальної історії, Уманський державний педагогічний університет імені
Павла Тичини

 

·
Вплив
енергетичного фактору на китайсько-американські відносини в регіоні Перської
затоки

 

д-р політ. наук, професор Пархомчук
Олена Станіславівна,
аспірантка
Кононенко
Марія Григорівна, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

·
Політика США
щодо Куби за президенства Б. Обами

 

канд. іст. наук, доцент Пасічник
Наталія Сергіївна
, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет «Україна»

 

·
Політика США щодо Індії У 2000-х – 2010-х роках

 

канд. іст. наук, доцент Горобець
Ігор Володимирович
, доцент кафедри регіональних систем та європейської
інтеграції,
Дипломатична
академія України при МЗС України

 

·
Сучасний стан і
перспективи американсько-болгарських відносин

 

канд. політ. наук, доцент
Грушецький Богдан Павлович
, доцент кафедри міжнародних відносин,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

 

·
Американський
фактор у «Арабській весні» країн Магрибу: ілюзії та реалії

 

канд. іст. наук, доцент Зубаренко
Ірина Валеріївна
, доцент кафедри міжнародних відносин,
Одеський
Національний Університет ім. І.І. Мечникова

 

·
Східноєвропейський
регіон в зовнішній політиці США (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)

 

канд. іст. наук Корнієнко Аліна
Юріївна,
асистент кафедри історії Росії, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

·
Діяльність
дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.)

 

канд. іст. наук Демченко
Олександр Петрович
, викладач, Юридичний коледж, Національний університет
«Одеська юридична академія»

 

·
Вплив холодної
війни на процес формування та реалізації політики США щодо арабсько-ізраїльського
конфлікту

канд. іст. наук Бузань Віталій
Юрійович,
викладач кафедри історії, Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

 

·
Неоконсерватизм
та зовнішня політика Р. Рейгана

 

канд. іст. наук, доцент Панченко
Юлія Валеріївна
, Сумський державний університет

 

·
Cтворення
Північноатлантичного Альянсу (НАТО) та його роль в англо-американських
взаєминах (1948 – 1949 рр.)

 

канд. іст. наук Клиніна Тетяна
Сергіївна
,

викладач кафедри історії та
документознавства, Національний авіаційний університет

 

·
Франко-Американське
суперництво як чинник зовнішньополітичного курсу США в Європі у другій половині
ХХ ст.

 

канд. іст. наук, доцент Лозовецький
Олександр Станіславович
, Конотопський інститут Сумського Державного
університету

 

·
U.S. – Latin
American Relations in the 19th Century: Cooperation or Confrontation?

 

Лукач Ілона Бейлівна, викладач Дипломатичної академії України при МЗС України

 

 

·
Зовнішня політика США: перипетії відносин з
найдавнішим стратегічним партнером Францією

 

канд. політ. наук, старший науковий співробітник Мітрофанова Оксана Олександрівна, старший науковий співробітник відділу
трансатлантичних досліджень, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Початок
формування концептуальних засад зовнішньої політики США: дипломатія Вашингтону
в Японії в 50 – 60-х рр. ХІХ ст.

 

канд. іст. наук, доцент Набока
Олександр Вікторович
, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних
відносин,
Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Політика США
щодо Ісламської Республіки Іран під час діяльності адміністрації Р. Рейгана

 

Павлюк Олеся Ігорівна, викладач,
Буковинський державний медичний університет

 

·
Реалізація зовнішньополітичної стратегії Сполучених
Штатів Америки щодо країн Південно-Східної Азії

 

канд. іст. наук, доцент Підберезних
Інна Євгеніївна
, доцент кафедри історії, Чорноморський державний
університет імені Петра Могили

 

·
Північнокорейська політика адміністрації Б.Обами:
прорахунки та здобутки

 

канд. іст. наук, доцент Погорєлова
Інна Сергіївна
, доцент кафедри політичної історії, Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана

 

·
Внешнеполитическая
мысль России о влиянии украинского кризиса на российско-американские отношения

 

канд. ист. наук, доцент Косов
Олександр Петрович,
заведующий аспирантурой, доцент кафедры всеобщей истории
и мировой культуры,

Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова

 

·
Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики
США в Перській затоці

 

канд. іст. наук Слободян Наталія
Володимирівна
,
провідний аналітик, Національний центр стратегічних досліджень (Варшава)

 

 

·
Американсько-британські
дискусії навколо Стратегічної Оборонної Ініціативи США

 

канд. іст. наук Садикова
Вікторія

Вікторівна, Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації

 

·
США і політика
Європейського Союзу «Східне партнерство»

 

канд. іст. наук, доцент Скрипник
Олена Миколаївна
, доцент кафедри загальної історії,
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

 

·
Відносини Іспанії зі США в
Латиноамериканському регіоні на початку ХХІ століття

 

канд. іст. наук, викладачХмель
Анастасія Олександрівна викладач
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

·
Anglo–American
Caribbean comission (1942 – 1946)

 

аспірант Брайлян Єгор
Сергійович,
кафедра нової та новітньої
історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

·
Значення AUSFTA
у австралійсько-американських відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття

 

аспірант Галаджій Олександр
Вікторович,
ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Офіційна позиція
США щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії

 

аспірантка Звездова Олеся
Олександрівна,
кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики,
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

·
Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (ХІХ
– середина ХХ ст.)

 

аспірантка Касаткіна Катерина
Андріївна,
кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин,
Запорізький
національний університет

 

 

·
Доктринальне обґрунтування та юридичні основи військової
присутності США в Західній Європі середини 1940-х – початку 1950-х рр.

 

аспірант Масний В’ячеслав
Олександрович,
кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Політика США відносно
Австрії у 1945-1955 роках

 

аспірант Сафар’янс Євгеній
Валерійович
, ДУ «
Інститут
історії України НАН України»

 

·
Афганський
фактор у відносинах Пакистан-США

 

аспірантка Тихоненко Ірина
Вікторівна,
кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики,
Чорноморський держаний університет імені Петра Могили

 

·
«Доктрина
Монро»: еволюція трактування та спроби реалізації

 

аспірант П’ятничук Тарас
Іванович
, факультет історії, політології та міжнародних відносин, Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича

Секція 3.
Сучасне американське суспільство

 

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 453)

 

модератори:

канд. іст. наук, доцент  Купчик
Олег Романович

д-р іст.
наук, професор Пронь Сергій Вікторович

аспірант                        Брайлян Єгор Сергійович

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Стиль управління
президента Джона Кеннеді: бажані уроки для сучасної України

 

д-р іст. наук, професор Пронь
Сергій Вікторович
, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,
Київський національний університет культури і мистецтва, Миколаївська філія

 

·
Антична географія Сполучених Штатів Америки

 

д-р іст. наук, професор Ставнюк
Віктор Володимирович
, завідувач кафедри історії стародавнього світу та
середніх віків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Історія конституційно-правової традиції в США

 

д-р юрид. наук, професор Ладиченко Віктор
Валерійович
,
завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, Національний
університет біоресурсів і природокористування України

 

·
Національний архів та адміністрація документації США: особливості
організації і доступу до інформації

 

д-р іст. наук, професор Палієнко
Марина Генадіївна
, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Досвід сучасної американської комунікативістики для
України в сфері дослідження
інформаційної демократії

 

д-р політ. наук, доцент Митко Антоніна
Миколаївна,

доцент кафедри міжнародної інформації, Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки

 

·
Чи може соціаліст стати Президентом США: випадок
Берні Сандерса

 

канд. іст. наук, доцент Латиш Юрій
Володимирович
,
доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Зростання політичної ваги іспаномовної меншини в США (друга половина ХХ-го – початок ХХІ
ст.)

 

канд. іст. наук, доцент Смольніков Юрій Борисович, доцент
кафедри історії та документознавства, кафедри соціології та політології,
Національний авіаційний університет

 

·
Жінка в США як суб’єкт та об’єкт юридичних відносин:
ХІХ століття та сучасність

 

канд. іст. наук, Ніколаєва
Наталія Борисівна
,
науковий співробітник, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
Preservation of
historical and natural heritage in USA: new accents

 

канд. іст. наук, старший науковий співробітник Перга
Тетяна Юріївна
, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»

 

·
Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака
Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних
подій в Україні

 

аспірантка Васильченко Ольга Миколаївна, Інститут міжнародних відносин, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Закон
«Про зайнятісь» 1946 р. в США та його роль у розвитку американського
суспільства

 

аспірантка Кравченко Марія Володимирівна, кафедра
новітньої історії зарубіжних країн, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

Секція 4. Українська діаспора у країнах
Америки

 

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 453)

 

модератори:

канд. іст. наук, професор Савченко
Григорій Петрович

канд. іст. наук, доцент     Сухобокова Ольга Олегівна

аспірант                            Масний В’ячеслав Олександрович

 

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Вивчення в США військової проблематики доби
Української Центральної Ради (на матеріалах журналу «Український історик»)

 

канд. іст. наук, професор Савченко
Григорій Петрович
,
професор кафедри новітньої історії України, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

 

·
Українська гетьманська організація Америки: історія
становлення

 

д-р іст. наук Гай-Нижник Павло
Павлович
,
завідувач відділу історичних студій, Науково-дослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки України

 

·
Українська
еміграція в Західній Канаді: досвід філософської рефлексії

 

д-р філософ. наук, доцент Цимбал Тетяна
Володимирівна
, професор кафедри філософії і
соціальних наук, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

·
Науково-освітня
діяльність української діаспори США у виданнях зарубіжної україніки

 

канд. іст. наук, доцент Антонюк
Тетяна Дмитрівна
, завідувач відділу зарубіжної україніки,
Інститут книгознавства, Національна
бібліотека України імені В.І. Вернадського

 

·
Українська громада США та українське питання у
період Першої світової війни

 

канд. іст. наук, доцент Сухобокова Ольга
Олегівна
,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

 

·
Українська діаспора в Лос-Анджелесі, Каліфорнія

 

канд. юрид. наук, доцент Гетьман-П’ятковська
Ірина Анатоліївна
,
доцент кафедри теорії та історії держави і права, «Університет економіки і
права «КРОК»

 

·
Діяльність української діаспори в США та Канаді у
другій половині ХХ ст. – початок ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції Національного
музею історії України

 

канд. іст. наук, провідний
науковий співробітник Срібна Марія
Андріївна
, провідний науковий співробітник, Національний музей історії
України

 

·
Українська молодіжна організація ПЛАСТ за межами
України

канд. іст. наук, Степанчук Оксана
Петрівна,
головний науковий співробітник
відділу формування НАФ, Центральний
державний архів зарубіжної україніки

 

·
Осмислення суспільного устрою США в політичній думці
української діаспори 1945–1991 рр. у контексті власних державотворчих прагнень

 

канд. іст. наук, старший
науковий співробітник Ярошинський Олег Богданович, провідний
науковий співробітник відділу історичних студій, Науково-дослідний інститут
українознавства Міністерства освіти і науки України

 

·
Деятельность
эмигрантской организации «Лемко Союз» в 1939–1944 гг.

 

аспірант Казак Олег Геннадійович, Білоруський державний університет

 

·
Створення та діяльність українського товариства
«Сокіл» у Нью-Йорку на початку ХХ ст.

 

аспірант Папенко Євген Миколайович, кафедра
новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

 

·
Діяльність української діаспори у м. Нью-Йорк (США) (кін. ХІХ
– поч. ХХІ
 ст.)

студентка Васильченко Ольга
Сергіївна,
студентка Стуліна Олена
Олександрівна
,
Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

Секція 5. Актуальні проблеми дослідження та
викладання нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 457)

 

модератори:

канд. іст. наук,
доцент     Папенко Наталія Степанівна

канд. іст. наук, професор Павленко Валерій Михайлович

канд. іст. наук, доцент     Іванов
Олександр Федорович

 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 

·
Тернистий шлях України в Європу

 

д-р іст. наук, професор Кудряченко
Андрій Іванович,

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», директор, заслужений діяч науки
і техніки України

 

·
Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності:
досвід США у роки Першої світової війни

 

канд. іст. наук, доцент Гончар Юлія
Борисівна
,
доцент кафедри всесвітньої
історії, факультет історичної освіти, Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

 

·
Діяльність К.Ф. Рилєєва в
російсько-американській кампанії

 

д-р іст. наук, професор Казьмирчук
Григорій Дмитрович
,
завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Еволюція румунського комунізму: від сталінського тоталітаризму
до націонал-комунізму Ніколає Чаушеску

 

д-р філолог. наук, доцент Лучканин Сергій
Мирославович,

професор кафедри загального мовознавства та класичної філології, Інститут
філології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
О. Чемберлен та проблеми англо-єгипетської угоди
(1927-1928)

 

д-р іст. наук, професор Бур’ян Михайло
Степанович
,
професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка»

 

·
Питання колективної безпеки напередодні Другої
світової війни

 

канд. іст. наук, професор Павленко Валерій
Михайлович
,
професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

·
Казахська етнічна спільнота КНР початку ХХІ ст. на
сторінках казахстанських ЗМІ

 

д-р іст. наук, старший науковий співробітник Отрощенко Іванна Віталіївна, провідний науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського
НАН України

 

·
Образ Америки в курсі «Історія держави і права зарубіжних
країн»

 

канд. іст. наук, доцент Іванов Олександр
Федорович
,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

·
Система освіти в
Німеччині протягом ХVIII – ХІХ ст.

 

канд. іст. наук, доцент Папенко
Наталія Степанівна
, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Іноземні
добровольці в лавах Війська Польського під час польсько-радянської війни 1919 –
1921 рр.

 

канд. іст. наук, доцент Руккас
Андрій Олегович
, доцент кафедри історії слов’ян, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

 

·
Зовнішня політика та дипломатія Наполеона Бонапарта
в сучасній вітчизняній історіографії

 

канд. іст. наук, доцент Захарчук Олег Миколайович, доцент
кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

 

·
Роль Великої Британії у процесах європейської
політичної інтеграції у повоєнний період (1945-1956 рр.)

 

канд. іст. наук, доцент Грубінко Андрій
Васильович
,
доцент кафедри теорії та
історії держави і права, Тернопільський національний економічний
університет

 

·
Соціально-політична доктрина Ж. де. Местра у
втіленні російського імперського курсу (кін. XVIII- поч. XIX ст.)

 

канд. іст. наук Іщенко Жанна Миколаївна, старший
викладач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 

 

·
Ідеологія словянського відродження в програмах
визвольних рухів Центрально-Східної Європи другої половини ХІХ ст.

 

канд. іст. наук, доцент Малацай Ірина
Володимирівна
,
доцент кафедри історії слов’ян, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Євроатлантична інтеграція Чеської Республіки:
проблеми та перспективи

 

канд. іст. наук, доцент Мотрук Світлана
Миколаївна
,
доцент кафедри історії слов’ян, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Президентські бібліотеки США: історіографія питання

 

канд. іст. наук, старший науковий співробітник Удовик Володимир Миколайович, докторант, Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського

 

·
Рецепція
«античності» в символіці Сполучених Штатів Америки

 

канд. іст. наук, Пількевич
Андрій Леонідович
, асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх
віків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Проблема
збереження та повернення культурних цінностей в європейському просторі

 

канд. іст. наук, доцент Солошенко
Вікторія Віталіївна
, вчений секретар, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН
України»

 

·
Napoleon’s
Spanish war (1808-1813) under the eyes of Polish memoirists

 

PhD student Szczęsny-Kostanecki
Dominik,
Institute of History, University of Warsaw

 

·
Стратегічне значення українських етнічних територій
у процесі канстеляції Центральної Європи в 1920-ті рр.

 

канд. іст. наук, доцент Сацький
Павло Вікторович
, доцент кафедри політичної
історії,
ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

·
З позиції юрисдикції
держави: відкриття і освоєння Курильських островів наприкінці ХVII – першій
чверті XVIII століть

 

старший викладач Пронь Денис Сергійович,
старший викладач кафедри
правознавства, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

 

·
Євроатлантичний
вектор зовнішньої політики скандинавських країн: витоки та перспективи

 

канд. іст. наук, молодший науковий співробітник Пугачова Дар’я Володимирівна, молодший науковий співробітник, ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Питання культури
і мистецтва у виступах та діях Мао Цзедуна (1942-1964 роки)

 

Сосюкина Олена Олегівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Міжнародний
класичний університет імені Пилипа Орлика

 

·
Офіційні
інтернет-ресурси для вивчення імміграційної політики Канади 1976
2012 рр.

 

аспірантка Бурцева Марія
В’ячеславівна,
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

·
Вчений, британіст, культуролог. Л.Є. Кертман (1917-1987)

 

аспірантка Бутурлімова Ольга Михайлівна, кафедра
нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

·
Зовнішня політика Королівства Саудівська Аравія та
місце в ній ісламського фактору

 

Назарков Василь Костянтинович, керівник групи
договорів та проектів відділу міжнародного співробітництва, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

 

·
Соціальні
наслідки об’єднання Німеччини для східних земель

 

аспірантка Приймак Вікторія
Павлівна,
кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

·
Проблематика
формування політичного простору України та ЄС

 

аспірант Ференс Богдан
Володимирович,
Дипломатична академія України при МЗС України

 

·
Політика
Турецької Республіки щодо євроінтеграції в період урядів Р. Ердогана

 

студент 2-го курсу ОКР «Магістр» Бойко Андрій
Олександрович
, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

You must be logged in to post a comment.