Posted by Administrator On August - 16 - 2015 0 Comment

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Історичний факультет

Український Інститут Національної Пам`яті

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Центральний державний архів зарубіжної україніки

Інститут дослідження злочинів коммунізму (Швеція)

Національна академія наук України

Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського

Інститут історії України

Інститут Всесвітньої історії

Інститут держави і права ім. В. Корецького,

Київський університет права НАН України

ГО «Європейський християнський конгрес»

Товариство «Меморіал»

З ініціативи та фінансової підтримки ГО «Європейський християнський конгрес»

17 вересня 2015 р., у м. Києві проводять

Міжнародну наукову конференцію

«Нюрнберзький трибунал:

історія, компроміси та сучасні наслідки»

Мета проведення:

доведення до суспільства, урядів, конфесій в Україні та в світі думки про неможливість існування сучасної цивілізації в умовах безкарності злочинів проти людства та людяності, які не мають терміну давнини, але через уникнення покарання породжують ще більші злочини;
пошук, вивчення та публікація документальних джерел щодо причин та обставин розв’язання Другої світової війни, а також подальших політичних домовленостей і компромісів у справі покарання злочинів нацизму та комунізму;
публікація повного зібрання документів та матеріалів Нюрнберзького трибуналу (1945–1946) для доведення до широкої громадськості;
протидія використанню Церкви для ідеологізації загарбницьких війн, анексій, конфліктів, які призводять до дестабілізації світу;
порівняльний джерелознавчий аналіз опублікованих матеріалів Нюрнберзького трибуналу;
дослідження ролі Нюрнберзького трибуналу у формування національної пам’яті країн Центральної та Східної Європи.

Робота конференції відбуватиметься за напрямами:

Подолання радянської ідеологічної спадщини у справі вивчення історії створення міжнародного трибуналу країн-переможців у Другій світовій війні; введення до наукового обігу та українського інформаційного простору повного зібрання документів та матеріалів Нюрнберзького процесу 1945–1946 рр.

Історія створення Нюрнберзького трибуналу (1945–1946): ініціативи і наслідки.

Компроміси Нюрнберзького трибуналу: питання, які приховали СРСР та Захід від Нюрнберзького трибуналу та світової громадськості. Сучасні наслідки непокараних злочинів та компромісів Нюрнберзького трибуналу.

Проблеми вивчення тотожності комуністичної та націонал-соціалістичної ідеологій, а також досвіду інших країн з організації та втілення постанов Нюрнберзького трибуналу.

У рамках конференції відбудеться презентація збірника доповідей попередньої конференції «Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви», що відбулася 11 червня 2015 року в Київській православній богословській академії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

На конференцію запрошуються представники всіх християнських церков України, інших конфесій, представники країн – учасників Другої світової війни, а також:

представники Української діаспори в світі
міжнародні правозахисні та громадські організації
представники міжнародних ЗМІ
громадсько-політичні діячі

У рамках конференції та «Європейської християнської платформи пам`яті, порозуміння та співпраці заради світової безпеки» буде проведено круглий стіл в Укрінформі на тему «Компроміси Нюрнберзького трибуналу та сучасні наслідки».

Початок роботи: 17 вересня 2015 р. о 10:00 у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Круглий стіл відбудеться 18 вересня 2015р. о 10:00 у приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» за адресою: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 01001.

Матеріали конференції вийдуть друком окремим збірником.

Редакційні побажання до оформлення статей:

у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті;
на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);
у вступі повинні бути відзначені: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;
у збірнику посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок;
в кінці статті після кінцевих висновків додати анотацію англійською мовою: по центру – слово SUMMARY, з правого боку – ім’я та прізвище автора, нижче – назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією);
текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Всі скорочення, які вживаються у статті перший раз, розшифровувати. Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу.
Обсяг наукової статті – не більше 12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмірність – 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Статті до збірника, вихід якого заплановано до кінця 2015 р., прохання надсилати за електронними адресами до 5 вересня 2015 р.:

Володимир Авер’янов: christian.congress@gmail.com;
Контактний тел.+38-067-565-11-82

Тетяна Євсєєва (Інститут історії України НАН України): tetiana_ievsieieva@ukr.net
Контактний тел.: +38-067-93-22-757

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська

Для участі в роботі конференції дистанційно передбачено skype-зв’язок.

Оргкомітет конференції

Інфолист:Запрошення-інформаційний-лист-заявкапереклад-конференція-Нюрнберг-17.09.15

You must be logged in to post a comment.