Posted by Administrator On March - 30 - 2015 0 Comment

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИ ОФІСІ ЗВ’ЯЗКУ НАТО В УКРАЇНІ

КООРДИНАЦІЙНИЙ ОФІС
В УКРАЇНІ ТУРЕЦЬКОГО АГЕНТСТВА ЗІ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА КООРДИНАЦІЇ
ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА

IV МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ІСТОРИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ТА ВИКЛИКИ»

У роботі Конференції візьмуть участь провідні українські і зарубіжні науковці та експерти, дипломати і співробітники Міністерства закордонних справ, представники інших центральних органів державної влади, cтуденти і аспіранти, молоді вчені. На обговорення наукової спільноти виноситься серед інших низка проблемних питань.

Конференція передбачає проведення трьох сесій:

Сесія І. РОЛЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА У РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЄВРОПИ
• Геополітичний потенціал Східного партнерства та наслідки його реалізації: політико-інституційний аспект
• Східне партнерство як основа нової моделі регіональної безпеки у Східній Європі
• Східне партнерство у контексті нових викликів європейській безпеці

Сесія 2. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ УМОВ
• Реструктуризація геоекономічного простору Європи в контексті Східного партнерства: перспективи та наслідки
• Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі як інструмент переформатування європейського економічного простору в рамках Східного партнерства і економічна дипломатія
• Енергетичний вимір Східного партнерства та становлення єдиного європейського енергетичного простору

Сесія 3. СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
• Реформування системи державного управління країн Східної Європи в ході реалізації Східного партнерства: виклики та завдання
• Дипломатія та дипломатична служба держав в процесі імплементації програми Східного партнерства
• Громадянське суспільство і публічна дипломатія в рамках Східного партнерства

23 квітня 2015 року
Велика актова зала
0930 -1000 Реєстрація учасників
1000-1130 – Відкриття конференції., перша сесія
1130-1300 – Друга сесія
1300-1400 – Фуршет
1400 1530 – Третя сесія
1530-1600 – Закриття конференції.,
підведення підсумків

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Конференції. Для участі у роботі Конференції просимо заповнити реєстраційну картку учасника (бланк додається).
За результатами роботи Конференції буде видано збірник тез доповідей, а також будуть опубліковані статті у наукових фахових виданнях: «Науковий вісник Дипломатичної академії України», «Стратегія розвитку України».
Зазначені матеріали та реєстраційну картку Конференції необхідно до 15 квітня 2015 року надіслати до оргкомітету (електронний варіант).
- Вартість друкування тез – 100 грн.
- Вартість друкування статті – 300 грн.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Сподіваємось на вашу участь!
З повагою, Оргкомітет.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Приймаються до друку матеріали обсягом до 2 сторінок А5, набрані в редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. Шрифт 10 пт, Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля з усіх сторін по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:
- ініціали і прізвище автора(-ів), вчене звання, посада і назва організації, де працює(ють) автор(и) (вирівнювання по правому краю);
- назва тез (великими літерами), (Times New Roman, вирівнювання по центру);
- основний зміст тез;
- список літератури (не обов’язково).
Назва файла повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВОЇ СТАТТІ:

1. Наукова стаття повинна відповідати тематичній спрямованості конференції.
2. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.
3. Обсяг наукової статті повинен становити не менш, як 12 сторінок формату А-4, шрифт – Times New Roman 14 пт, полуторний інтервал. Не користуватись кнопкою табуляції!
4. На початку статті обов’язково вказати УДК та дані про автора (співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву установи. До статті додаються анотації трьома мовами: українською, англійською та російською.
5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 10 кегля.
6. Посилання на джерела інформації – обов’язкові (прикінцеві посилання).
7. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук, наукового керівника.

Статті та тези доповідей надсилати в електронному вигляді на адресу:
conference.dau@gmail.com

Реєстраційна картка учасника конференції

Оплата проводиться за публікацію
Філіпенко Ірина Вікторівна
Хрещатик, 22 – а/с В – 216,
Київ 01001 – переказ можна зробити в будь-якому поштовому відділенні Вашого міста
(тез – 100 грн., статей – 300 грн.)

Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою:

вул. Велика Житомирська, 2,
01001, м. Київ, Україна
Тел.: +380 44 238 15 45
Тел./факс: +380 44 279 47 05
Е-maіl: conference.dau@gmail.com

You must be logged in to post a comment.