Posted by Administrator On January - 24 - 2018 0 Comment

«Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові
тенденції, основні виклики та нові можливості»

Міжнародна науково-практична конференція

Вельмишановні колеги!

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні запрошують Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції: «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості».

Її метою є висвітлення академічного доробку українських та іноземних вчених у сфері дослідження різних аспектів об’єднувальних процесів на європейському континенті упродовж останніх десятиліть.

Конференція покликана сприяти консолідації національних інтелектуальних ресурсів у сфері Європейських студійта поширенню досліджень із європейської інтеграції серед академічної спільноти України та ширшого загалу.

До участі у конференції запрошуються представники усіх академічних дисциплін, що залучені у викладання чи дослідження різних аспектів європейських інтеграційних процесів, а також представники громадських організацій, державного сектору та усіх, хто цікавиться проблематикою європейської інтеграції на сучасному етапі.

Особливо заохочуємо до участі усіх, хто був залучений у різні роки до реалізації проектів у рамках Програми імені Жана Моне в Україні для  презентації свого досвіду учасникам конференції.

У конференції візьмуть участь іноземні фахівці, які брали участь у Програмі імені Жана Моне.

Форма участі: очна/заочна.

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Місце проведення: Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (Головний корпус, Історичний факультет, вул. Володимирська 60)

Дата проведення: 27 березня 2018 р

Результати конференції будуть висвітлено:

 • у міжнародному щорічнику «Ukrainian Year book of European Integration Studies», або
 • в електронній версії збірнику матеріалів конференції.

Умови участі та реєстрація:

Участь у конференції та публікація у щорічнику чи збірнику матеріалів – безкоштовні.

Учасникам необхідно до 28 лютого 2018 р. надіслати статті доповідей або тези на електронну скриньку Організаційного комітету: aprei.ukraine@gmail.com та зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/8uwfij.

Статті, які будуть оформлені без дотримання вимог та подані із запізненням, розглядатися не будуть.

Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір матеріалів.

Перевага надаватиметься темам, що стосуються:

 • проблематики врядування у ЄС на сучасному етапі;
 • торговельно-економічних та фінансових аспектів європейських інтеграційних процесів;
 • розвитку правової системи ЄС;
 • місця ЄС на міжнародній арені та його відносин з країнами-сусідами;
 • політики ЄС щодо України;
 • ролі ЄС у науково-освітній та культурній сферах;
 • українського та міжнародного досвіду вивчення ЄС у рамках Програми ім. Жана Моне.

Про результати буде повідомлено до 5 березня 2018 р.

Тематика секційних засідань конференції буде сформована на основі отриманих матеріалів.

Вимоги до оформлення статей:

 • Статті можуть подаватися українською або англійською мовами.
 • Текст статті повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.).
 • Обсяг статей – від 8 до 11 сторінок.
 • Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє та праве, ліве – 20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.
 • Стаття повинна включати назву, анотацію та ключові слова українською та англійською мовами.
 • Список використаних джерел оформлюється згідно стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту.
 • Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вказується тільки номер джерела – [2],на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65], або [1; 5; 10],або [1–5].
 • Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи, телефону, адреси електронної пошти. Вся інформація надається українською та англійською мовами.

Щорічник та Збірник матеріалів конференції буде надруковано методом прямого відтворення тексту, наданого авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них.

За додатковою інформацією просимо звертатись: aprei.ukraine@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ЗАВАНТАЖИТИ інформаційний лист

You must be logged in to post a comment.