Posted by Administrator On Січень - 2 - 2018 0 Comment

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

історичний факультет запрошує на

ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «СХОДОЗНАВСТВО»

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ СХІДНИХ МОВ

 

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

здійснює підготовку студентів освітнього рівня «бакалавр»

за освітньою програмою «сходознавство»

з поглибленим вивченням китайської, турецької, арабської мов

(спеціальність «історія та археологія»)

Освітня програма «сходознавство»передбачає поглиблене вивчення історії та сучасності країн та народів Азії та Африки. Особлива увага в підготовці істориків-сходознавців буде приділятися вивченню іноземних мов. Студенти зможуть вивчати впродовж практично всього навчання за вибором китайську, турецьку чи арабську мову (за умови формування мовної групи).

Історія Стародавнього та Середньовічного Сходу, нова та новітня історія країн Азії та Африки розглядатимуться в усій багатогранності політичної, економічної, соціальної, духовної складової. Народи стародавніх східних цивілізацій не просто першими побудували соціально стратифіковані суспільства й державні організми, винайшли найдавніші форми письма, розвинули художню словесність, науково-практичні знання, мистецтво, релігійно-філософську думку, а й передали, знач­ною мірою, ці свої надбання наступним поколінням, тому ці цивіліза­ції — не згаслі світи, а частина сучасної культури. Сучасні країни Сходу демонструють унікальні можливості постіндустріальних перетворень і виступають локомотивом розвитку людської цивілізації.

Навички роботи з першоджерелами студенти здобуватимуть на семінарських заняттях та під час проходження практик у державних, наукових, освітянських установах.

Історики-сходознавці зможуть вільно обирати всі дисципліни віднесені до вибіркової частини навчального плану. Дисципліни запропоновані на вибір студента відображають історію, філософію, релігію, культуру, демографію народів давнього та середньовічного Сходу, деталізують окремі аспекти політичної, військової, культурної, економічної історії народів Азії та Африки в нову та новітню добу. Запропоновані курси звільнені від ідеологічних штампів та втискування історич­ного матеріалу в готові соціологічні схеми, враховують найновіші здобутки історичних, сходознавчих, філософських та соціологічних наук.

Опанування сходознавчих вибіркових дисциплін дозволить студентам визначати причини та наслідки подій, співставляти, аналізувати історичні факти, формулювати висновки з історії та сучасності країн Сходу; працювати з автентичними джерелами;аналізувати і систематизувати історичні факти, визначати причини та наслідки внутрішньої та зовнішньої політичної діяльності КНР, Японії, держав Близького Сходу, Середньої Азії, Африки. Студент, який навчатиметься за освітньою програмою «сходознавство»,   готовий самостійно освоювати історичні надбання східних цивілізацій, аналізувати історичні джерела, визначати особливості сучасного суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн Сходу та їх перспективу; здійснювати пошук нових джерел для вивчення актуальних наукових проблем з історії та сучасності народів Сходу.

Дисципліни вільного вибору студента за цією спеціалізацією забезпечать належну компетентність майбутніх фахівців-сходознавців і дозволять їм спеціалізуватися на детальному вивченні будь-якого регіону чи держави Сходу. Поглиблена мовна підготовка суттєво підвищить конкуренцію випускників факультету, дозволить їм оволодіти комплексом специфічних археографічних та історіографічних джерел, які не перекладені на європейські мови. Володіння східними мовами дозволить студентам успішно конкурувати на світовому ринку праці, працювати в міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах, туристичних фірмах.

Навчальний процес на історичному факультеті постійно модернізується, широко застосовуються технічні засоби та комп’ютерні технології. Факультет має постійні зв’язки із зарубіжними навчальними закладами та науковими установами в яких студенти отримають можливість пройти стажування.

 Студентам історичного факультету надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка. На факультеті створені всі умови для заняттями студентами спортом за власним бажанням та для реалізації свого творчого потенціалу.

Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

 

Наші контакти:

М. Київ, вул. Володимирська 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет.

Телефони: 066 243 52 60, 097 943 35 62 (доцент Макар Анатолійович Таран)

Facebook